Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Ketä tuottajavastuu koskee?   

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, ketkä ovat tuottajavastuuvelvollisia. 

 • Mitä tuotteita tuottajavastuu koskee? 
 • Mitä tarkoittaa ammattimainen toiminta? 
 • Tarkista onko yritys hoitanut tuottajavastuuvelvollisuutensa 

Toiminta ympäristön hyväksi ja kiertotalouden edistämiseksi on jokaisen yrityksen velvollisuus. Yrityksellä on vastuu tuotteen koko elinkaaresta.  

Tiettyjen tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja etämyyjät sekä pakkaajat vastaavat markkinoille laskemiensa tuotteiden jätehuollosta. Tämän ansiosta kierrättäminen on tehokasta ja helppoa. 

Chatbotin avulla voit tarkastaa, koskeeko tuottajavastuu sinun yritystäsi. Chatbot avautuu sivun oikeasta alareunasta. 
 

Tuottajavastuu koskee näitä tuotteita:

 • Tuottajavastuu koskee kaikkia paristoja ja akkuja. Tuottajavastuussa olevia yrityksiä ovat:

  • paristojen ja akkujen maahantuojat, etämyyjät ja valmistajat
  • paristoja ja akkuja sisältävien tuotteiden (mukaan lukien ajoneuvot ja sähkölaitteet) maahantuojat, etämyyjät ja valmistajat


  Akkujen ja paristojen tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen paristoista ja akuista (2014). Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön. Tuottajayhteisöt vaihtelevat akkuluokittain ja -tyypeittäin.

  Kannettavat akut ja paristot

  Kannettavat paristot ja akut ovat suljettuja, ja niitä voidaan kantaa vaivatta kädessä. Esimerkkejä kannettavista paristoista ja akuista ovat nappiparistot, sormiparistot (kuten AA ja AAA-paristot) sekä muut paristot ja akut, joita kuluttajat tai ammattihenkilöt käyttävät sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi kannettavien akkujen ja paristojen tuottajayhteisöön: 


  Ajoneuvoparistot ja –akut


  Ajoneuvoparistoja ja -akkuja käytetään ajoneuvojen käynnistämisessä, valaistuksessa ja sytytyksessä. Tyypillisesti ajoneuvoakku on lyijyakku, mutta esimerkiksi mopoissa, moottoripyörissä, mönkijöissä, skoottereissa ja päältä ajettavissa ruohonleikkureissa voidaan käyttää myös litiumakkuja.
  Huomioithan, että sähkö- ja hybridiajoneuvoissa on käynnistysakun lisäksi myös toinen akku, jonka tarkoituksena on tuottaa ajovoimaa. Sähköajoneuvon ajovoima-akku on tyypillisesti litiumioni- tai nikkelimetallihybridiakku, ja se luokitellaan teollisuusakuksi (kts. Teollisuusparistot ja -akut).


  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi ajoneuvoparistojen ja -akkujen tuottajayhteisöön:


  Teollisuusparistot ja –akut

  Teollisuusparistoja ja -akkuja käytetään teollisuus- tai ammattikäyttöön suunnitelluissa laitteissa sekä sähköajoneuvoissa. Niitä käytetään esimerkiksi seuraavissa tuotteissa: hätä- tai varavoimanlähteet, käsikäyttöiset maksupäätteet, viivakoodinlukijat, televisiokanavien ja ammattistudioiden videolaitteet, kaivostyöläisten ja ammattisukeltajien kypärän lamput, sähköovet, mittauslaitteet, aurinkopaneelit, valojännitesovellukset ja muut uusiutuvan energian sovellukset. Teollisuusparistoja ja -akkuja on myös sähköisissä liikkumisvälineissä kuten sähkö- ja hybridiautoissa sekä sähköpyörätuoleissa, -pyörissä, -potkulaudoissa, -skoottereissa ja -moottoripyörissä.

  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi teollisuusparistojen ja -akkujen tuottajayhteisöön:


  Isoja teollisuusakkuja maahantuovat, etämyyvät ja valmistavat yritykset voivat liittyä Recser Oy:hyn, jolloin tuottajayhteisö hoitaa lain vaatimat rekisteröitymis- ja raportointivelvollisuudet viranomaisille. Tuottaja hoitaa kuitenkin itse akkujen vastaanoton ja muun jätehuollon jätelain mukaisesti.

  Sähkömoottoripyörien ajovoima-akuille ei ole omaa tuottajayhteisöä. Yritys hoitaa tuottajavastuun perustamalla tuottajayhteisön yhdessä alan muiden tuottajien kanssa. Tällöin Pirkanmaan ELY-keskukselle on tehtävä hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin. 
  Vain poikkeustapauksissa yritys voi hakea suoraan tuottajarekisteriin, jos se järjestää tuotteiden keräyksen, kierrätyksen ja muun jätehuollon sekä saavuttaa asetuksen keräys-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet. Lisäksi yrityksen tulee laatia omavalvontasuunnitelma, raportoida keräys- ja käsittelytiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä julkaista tiedot julkisessa tietoverkossa.

 • Tuottajavastuu koskee henkilö-, paketti- ja matkailuautoja. Tuottajavastuussa ovat Suomessa toimivat yritykset, jotka maahantuovat ammattimaisesti uusia tai käytettyjä autoja, sekä yritykset, jotka maahantuovat autoja kotimaisen käyttäjän nimissä. 

  Ajoneuvojen tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (2015).  

  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön: 

 • Lähes kaikissa tuotteissa on pakkaus, jota koskee tuottajavastuu. Jätehuollon tuottajavastuu koskee kaikkia ammattimaisesti toimivia yrityksiä, jotka saattavat markkinoille pakkauksia. Lisäksi tuottajavastuu koskee ns. palvelu- ja viljelijäpakkausten valmistajia ja maahantuojia. 

  Pakkausten tuottajavastuu koskee seuraavia toimijoita, jotka saattavat pakkauksia ammattimaisesti Suomen markkinoille:  

  • pakkaajat, eli yritykset, jotka pakkaavat tai pakkauttavat tuotteitaan Suomen markkinoille (lukuun ottamatta palvelu- ja viljelijäpakkaukset), 
  • maahantuojat, eli yritykset, jotka tuovat Suomeen pakattuja tuotteita, 
  • etämyyjät, eli ulkomaiset yritykset, jotka myyvät etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan suomalaiselle käyttäjälle, 
  • palvelu- tai viljelijäpakkausten valmistajat, eli yritykset, jotka valmistavat kyseisiä pakkauksia Suomen markkinoille sekä 
  • palvelu- tai viljelijäpakkausten maahantuojat, eli yritykset, jotka tuovat kyseisiä pakkauksia Suomen markkinoille. 


  Näiden yritysten on hoidettava tuottajavastuu seuraavien materiaalien osalta: 

  • kartonki, pahvi ja paperi 
  • lasi 
  • metalli 
  • muovi 
  • puu


  Pakkaukset ovat kertakäyttöisiä tai uudelleenkäytettäviä tuotteita, joita käytetään säilyttämään tai suojaamaan ainetta tai esinettä, helpottamaan sen esillepanoa taikka mahdollistamaan sen käsittely tai kuljetus. Pakkauksia ovat myyntipakkausten lisäksi myös ryhmä- ja kuljetuspakkaukset. 

  Palvelupakkaukset ovat pakkauksia, joita käytetään myyntipaikalla elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pakkaamiseen suoraan kuluttajalle. Tällaisia ovat esim. kantokassit, takeaway-annosten pakkaukset sekä muut pakkaukset, joita käytetään palvelutoiminnassa. 

  Viljelijäpakkaukset ovat pakkauksia, joita käytetään maatilalta ulos myytävien, käsittelemättömien maatalous- ja puutarhatuotteiden pakkaamiseen. 

  Pakkausten tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen pakkauksista ja pakkausjätteistä (2021).  

  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön palveluyhtiö Rinki Oy:n kautta. 


  Pakkausalan tuottajayhteisöt: 


  Juomapakkausten (kts. seuraava kohta) tuottajavastuun voi hoitaa liittymällä pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmään. Palautusjärjestelmään kuulumattomista pantittomista juomapakkauksista maksetaan juomapakkausvero ja niiden tuottajavastuu hoidetaan liittymällä tuottajayhteisöön. 

  Tiettyjen kertakäyttöisten muovia sisältävien pakkausten tuottajia koskee siivouskustannusvastuu. Tämä tarkoittaa, että tuottajat maksavat kunnille tuotteidensa aiheuttamia roskaamisen siivoamiskustannuksia sekä roskaantumisen ennaltaehkäisemisestä.  

  Lisätietoja siivouskustannusvastuusta löytyy osiosta:

 • Juomapakkauksia koskee muiden pakkausten tavoin tuottajavastuu. Jos tuotteet kuuluvat pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmään, ei tuottajavastuuta tarvitse hoitaa erikseen, eikä tuotteista tarvitse maksaa juomapakkausveroa. Palautusjärjestelmään kuulumattomista juomapakkauksista ja tuottajan muista pakkauksista pitää hoitaa tuottajavastuu tavanomaisesti. 

  Juomapakkauksesta ei tarvitse maksaa veroa, jos: 

  • tuotteen pakkaaja tai maahantuoja on liittynyt pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmään 
  • kyseinen tuote on hyväksytty palautusjärjestelmään ja 
  • palautusjärjestelmä on hyväksytty Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin. 


  Juomapakkausten palautusjärjestelmiä säätelevät jätelaki (2011) ja valtioneuvoston asetus eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä (2013). Verotusta säätelee laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (2004). Juomapakkauksen pantin on oltava vähintään: 

  • 0,15 euroa metallisilla juomatölkeillä 
  • 0,20 euroa yli 0,35 litran mutta alle 1 litran muovisilla pakkauksilla 
  • 0,40 euroa vähintään 1 litran muovisilla pakkauksilla 
  • 0,10 euroa muilla juomapakkauksilla. 


  Juomien pakkaaja tai maahantuoja voi liittyä olemassa olevaan palautusjärjestelmään tai perustaa palautusjärjestelmän ja tehdä hakemuksen järjestelmän hyväksymiseksi tuottajarekisteriin . Tarkat tiedot pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmiin soveltuvista juomapakkauksista sekä jäsenyydestä löytyy jäseniä ottavien hyväksyttyjen palautusjärjestelmien verkkosivuilta: 

 • Tuottajavastuu koskee paperituotteiden ammattimaisia maahantuojia sekä paperituotteiden valmistuksessa käytettävän paperin valmistajia ja maahantuojia. Tuottajavastuu on hoidettava muun muassa seuraavien tuotteiden osalta: 

  • sanoma- ja aikakauslehdet 
  • toimistopaperi, vihkot, lehtiöt, kirjekuoret ja postikortit 
  • kaupalliset luettelot ja suoramainontajulkaisut. 


  Tuottajavastuu ei koske esimerkiksi pehmopaperia, kirjoja, kalentereita tai tuotteiden mukana tulevia käyttö- tai kokoamisohjeita. Paperin tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (2023).  

  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön:  

 • Renkaiden tuottajia ovat renkaiden ammattimaiset valmistajat, maahantuojat ja pinnoittajat. Myös renkailla varustettujen uusien ja käytettyjen ajoneuvojen ja laitteiden maahantuojat ovat renkaiden tuottajia. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat ainoastaan renkaat, eivät vanteet. Tuottajavastuu koskee seuraavien ajoneuvojen ja laitteiden renkaita: 

  • henkilö-, paketti- ja kuorma-autot 
  • mopot, moottoripyörät, skootterit, mönkijät ja mopoautot 
  • asuntovaunut ja peräkärryt 
  • liikkuvat työkoneet. 
    

  Tuottajavastuu EI koske seuraavia renkaita: 

  • polkupyörien ja polkupyöräkärryjen renkaat 
  • kottikärryjen, golfkärryjen, rollaattoreiden ja pyörätuolien renkaat 
  • työnnettävien ruohonleikkureiden renkaat 
  • lentokoneiden renkaat. 
    

  Renkaiden tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (2013) sekä asetuksen muuttamisesta (2021).  

  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä jäseneksi alan omaan tuottajayhteisöön: 

 • Tuottajavastuu koskee kaikkia kuluttajille sekä ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ellei niistä ole erikseen säädetty poikkeusta. Tuottajia ovat: 

  • valmistajat ja maahantuojat 
  • myyjät, jotka myyvät laitteita omalla nimellään tai tavaramerkillään 
  • etämyyjät 
    

  Helpoiten hoidat tuottajavastuun liittymällä oman alasi tuottajayhteisöön: 

  Jos yritys laskee Suomen markkinoille ainoastaan vain ammattikäyttöön (B-to-B) tarkoitettuja laitteita, yritys voi poikkeustapauksessa hakea tuottajarekisteriin. Tällöin yrityksen tulee järjestää laitteiden keräys, kierrätys ja muu jätehuolto sekä saavuttaa asetuksen keräys-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet ja hoitaa muut tuottajavastuuvelvoitteet. 

  Suoraan loppukäyttäjälle (yksityishenkilölle tai yritykselle) toiseen EU-maahan sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvän etämyyjän on nimettävä kyseiseen EU-maahan sijoittautunut  valtuutettu edustaja. Valtuutettu edustaja hoitaa tuottajavastuun kyseisessä maassa kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Toiseen EU-maahan sijoittautuneiden  sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyjien tulee siis nimetä valtuutettu edustaja Suomeen, ja vastaavasti suomalaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyjien tulee nimetä valtuutettu edustaja muihin EU-maihin. 

  Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) ja valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (2014). 

 • Tuottajavastuu koskee tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden (SUP) tuottajia eli valmistajia, maahantuojia ja pakkaajia. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat SUP-tuotteet ovat:  

  • loppukäyttäjälle tyhjänä myytävät juomamukit sekä näiden korkit ja kannet; 
  • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kuluttajakäyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet; 
  • kuluttajakäyttöön tarkoitetut ilmapallot sekä 
  • suodattimelliset tupakkatuotteet ja tupakansuodattimet.

  Lisäksi siivouskustannusvastuu koskee jätelain liitteen mukaisia tiettyjä kertakäyttöisiä muovia sisältäviä pakkauksia (SUP-pakkaukset).  

  Näiden tuotteiden tuottajia koskee siivouskustannusvastuu. Tämä tarkoittaa, että tuottajat maksavat kunnille tuotteidensa aiheuttamia roskaamisen siivoamiskustannuksia sekä roskaantumisen ennaltaehkäisemisestä.  

  Lisäksi suodattimellisten tupakkatuotteiden ja tupakansuodattimien tuottajat vastaavat erikseen kustannuksista, joita kunnille aiheutuu tupakkaroskisten hankinnasta sekä tupakkatuotteista aiheutuvan roskaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavasta tiedottamisesta.  

  Lisätietoja siivouskustannusvastuusta löytyy: 

  Helpoiten hoidat suodattimellisten tupakkatuotteiden ja tupakansuodattimien, kosteuspyyhkeiden ja ilmapallojen tuottajavastuun liittymällä alan tuottajayhteisöön: 

  Helpoiten hoidat SUP-pakkausten ja tyhjänä myytävien juomamukien tuottajavastuun liittymällä jäseneksi pakkausalan tuottajayhteisöön palveluyhtiö Rinki Oy:n kautta. 

  Pakkausalan tuottajayhteisöt: 

  Tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) sekä valtioneuvoston asetukseen eräistä kertakäyttöisistä muovituotteista ja valtioneuvoston asetukseen eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista (2022). 

  Suoraan loppukäyttäjälle (yksityishenkilölle tai yritykselle) toiseen EU-maahan SUP-tuotteita myyvän etämyyjän on nimettävä kyseiseen EU-maahan sijoittautunut valtuutettu edustaja. Valtuutettu edustaja hoitaa tuottajavastuun kyseisessä maassa kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Toiseen EU-maahan sijoittautuneiden SUP-tuotteiden etämyyjien tulee siis nimetä valtuutettu edustaja Suomeen, ja vastaavasti suomalaisten SUP-tuotteiden etämyyjien tulee nimetä valtuutettu edustaja muihin EU-maihin. 

 • Tuottajavastuu koskee muovia sisältävien kalastusvälineiden valmistajia, maahantuojia ja etämyyjiä.  

  Kalastusvälineellä tarkoitetaan esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa tai vesiviljelyssä elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai kasvattamiseen tai joka kelluu veden pinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan ja pyytämään tai kasvattamaan vesien elollisia luonnonvaroja. Kalastusvälineen määritelmästä ovat suljettu pois kalastusvälineeseen kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet. 

  Kalastusvälinejätteellä tarkoitetaan kalastusvälinettä tai sen osaa. Jätettä ovat esimerkiksi kadonneet ja hylätyt kalastusvälineet.   

  Muovisille kalastusvälineille ollaan perustamassa tuottajayhteisöä vuoden 2024 aikana ja tuottajayhteisöhakemuksen käsittely on kesken.  

  Tuottajavastuu perustuu jätelakiin (2011) sekä valtioneuvoston asetukseen muovia sisältävistä kalastusvälineistä (2022). 


Mitä tarkoittaa ammattimainen toiminta? 

Tuottajavastuu koskee tuottajia, jotka saattavat ammattimaisesti tuotteita Suomen markkinoille. Tuottajia ovat tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja pakkaajat sekä suoraan käyttäjille myyvät etäkauppiaat. 

Erityisesti pienyrittäjiä voi mietityttää, mikä on ammattimaisuuden raja. Toimintaa ei katsota ammattimaiseksi, mikäli Suomeen sijoittunut yrittäjä ei ole arvonlisäverovelvollinen. Tällä hetkellä arvonlisäverovelvollisuuden liikevaihtoraja on 15 000 euroa vuodessa. Jos toimijalla ei ole y-tunnusta, toimintaa ei katsota ammattimaiseksi. 

Pakkausten osalta ei ole määritelty pakkaamisen minimikilomäärää, jota ammattimaisuus koskee. Pakkaaja katsotaan ammattimaiseksi toimijaksi, jos se on arvonlisäverovelvollinen. 
 

Tarkista, onko yritys hoitanut tuottajavastuuvelvollisuutensa

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä kansainvälisiä etämyyjiä. Suurin osa yrityksistä hoitaa tuottajavastuun lain edellyttämällä tavalla. On reilua, että kaikki tuottajavastuussa olevat yrityksen osallistuvat jätehuollon kustannusten jakamiseen tasapuolisesti. 

Pohditko, hoitaako tuttu yritys tuottajavastuun? Tarkista tieto:  

Jätehuoltokompassi-tietopalvelu kertoo, miltä aloilta yritys on hoitanut tuottajavastuunsa. Palvelusta voit tarkistaa, onko yritys hoitanut tuottajavastuuvelvoitteensa asianmukaisesti sekä tarkistaa hyväksytyt tuottajayhteisöt.  

Jätehuoltokompassi-tietopalvelua ylläpitää Suomen ympäristökeskus (SYKE).  Jätehuoltokompassin tiedot pohjautuvat Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin. 

Haethan Jätehuoltokompassista ensisijaisesti yrityksen y-tunnuksella tai vastaavalla VAT-numerolla, sillä nämä tunnukset yksilöivät yrityksen. Samalla y-tunnuksella voi olla virallisen nimen lisäksi useampi aputoiminimi, joita ei välttämättä Jätehuoltokompassissa esiinny. Yrityksen y-tunnuksen ja mahdolliset aputoiminimet voit tarkistaa Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon ylläpitämästä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä osoitteesta ytj.fi. 

Myös eri tuottajayhteisöjen (tuottajayhteiso.fi) jäsenlistoilta voi tarkistaa, onko yritys tuottajayhteisön jäsen.

 

Muualla verkossa

Päivitetty: 02.05.2024