Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Tuottajarekisterit EU-maissa

Tälle sivulle kootaan parhaillaan linkkejä Euroopan unionin toisten jäsenvaltioiden tuottajarekistereihin tai tuottajavastuuta valvovan viranomaisen verkkosivuille jätelainsäädännön edellyttämällä tavalla. Listalla on EU-maiden lisäksi pohjoismaat Norja ja Islanti sekä Iso-Britannia. Listaa ylläpitää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja sitä täydennetään edelleen. Voit kysyä lisätietoja ja ilmoittaa mahdollisista virheistä osoitteeseen: tuottajavastuu@ely-keskus.fi.

Euroopan maiden tuottajarekisterit ja valvovat viranomaiset aloittain

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty: 15.05.2023