Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Vad innebär producentansvar?

Tack vare producentansvaret inom avfallshanteringen är återvinning effektivt och enkelt.  

 • Företag med producentansvar ansvarar för avfallshanteringen av sina produkter när de tas ur bruk.
 • Tack vare producentansvaret kan konsumenterna återvinna avgiftsfritt.
 • Målet är att förebygga uppkomsten av avfall och främja den cirkulära ekonomin. 

Infograafikuva otsikolla: Tuottajavastuu edistää kiertotaloutta. Yläosassa esillä kaikki tuottajavastuualojen tuotteet ja teksti: Valmistajalla, maahantuojalla, etämyyjällä tai pakkaajalla on velvollisuus järjestää tuotteidensa kierrätys ja jätehuolto. Tuotekuvissa akkuja ja paristoja, autoja, pakkauksia, juomapakkauksia, paperia, renkaita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä. Nuoli kulkee tuotteista valkohiuksiseen henkilöön, jonka vieressä teksti: Tuottajalle helpoin tapa hoitaa tuottajavastuu on liittyä tuottajayhteisöön. Nuoli jatkaa kulkuaan kahden hahmon luokse. Toinen tummahiuksinen ja silmälasipäinen ja toinen vaaleahiuksinen nainen. Kuvan yhteydessä teksti: Tuottajahteisö hoitaa yrityksen puolesta sen velvoitteet. Nuoli jatkaa kulkuaan raaka-ainekasaan ja jäteautoon. Näiden luona teksti: Tuottajavastuun ansiosta raaka-aineet saadaan kiertoon ja kierrättäminen on maksutonta kuluttajalle. Nuoli päättyy kuvassa pesukoneen, renkaan, patterin ja tölkin luokse. Näiden yhteydessä teksti: Laitetaan yhdessä materiaalit kiertoon!

Producentansvaret är en lagstadgad skyldighet

Skötseln av producentansvaret grundar sig på avfallslagen. Om ett företag försummar sitt producentansvar kan det leda till en betydande avgift för företaget.  

Producentansvaret gäller tillverkare, importörer, distansförsäljare och förpackare av vissa produkter. Företagen ska sköta producentansvaret för följande produkter:  

 • Batterier och ackumulatorer
 • Fordon
 • Förpackningar
 • Papper
 • Däck
 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Vissa engångsplastprodukter (SUP)
 • Fiskeredskap som innehåller plast (SUP) 

 

Det är lätt att sköta producentansvaret

Det enklaste sättet att sköta producentansvaret är att gå med i en producentsammanslutning. Producentsammanslutningarna sköter de lagstadgade skyldigheterna på företagets vägnar:  

 • insamling, transport, avfallshantering och materialåtervinning av produkter som tagits ur bruk 
 • rapportering av uppföljningsuppgifter till den övervakande myndigheten årligen 
 • samt säkerställer att materialåtervinningsmålen uppnås 

Se listan över producentsammanslutningar och bli medlem:

Uppdaterad: 02.05.2024