Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Anvisningar för husbolag

Husbolaget ska sörja för att det har ordnats ett insamlingskärl och en plats för insamling av returpapper i fastigheten samt att det har ordnats insamling av förpackningar enligt lagen och de regionala avfallshanteringsbestämmelserna.

En fastighetsspecifik insamling av returpapper är kostnadsfri

Pappersproducenterna ordnar en kostnadsfri insamling av returpapper när fastigheten ligger i tätorten och utanför småhusområdet. I praktiken gäller fastighetsspecifik insamling av returpapper flervånings- och radhus som ligger i tätorterna samt fastigheter med kontor eller produktions- och serviceverksamhet. I småhus- och glesbygdsområden ordnar producenterna regionala mottagningsplatser för returpapper.

Fastighetsinnehavaren ska ordna en plats och ett insamlingskärl för insamling av returpapper. Fastigheten svarar för kostnader som orsakats av dessa, som hyran för insamlingskärlet. Fastigheten kan ingå ett avtal om gratis tömning av insamlingskärlet för returpapper och om avfallets transport med en insamlare som har samarbete med producentsammanslutningen.

Producenterna står för kostnaderna för tömning av insamlingskärlen och efter det materialåtervinning av returpapper. Avgifter för tömning av kärlet eller för avfallstransport får inte tas ut av fastigheten. Om fastigheten ligger i småhus- eller glesbygdsområdet, kan fastigheten ingå ett avtal om insamlingen av returpapper mot avgift. Fastighetsinnehavaren kan också komma överens om en gemensam pappersinsamlingsplats med grannfastigheterna.

Uppdaterad: 02.11.2023