Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Tuottajarekisterit EU-maissa

Tälle sivulle kootaan parhaillaan linkkejä Euroopan unionin toisten jäsenvaltioiden tuottajarekistereihin tai tuottajavastuuta valvovan viranomaisen verkkosivuille jätelainsäädännön edellyttämällä tavalla. Listalla on EU-maiden lisäksi pohjoismaat Norja ja Islanti sekä Iso-Britannia. Listaa ylläpitää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja sitä täydennetään edelleen. Voit kysyä lisätietoja ja ilmoittaa mahdollisista virheistä osoitteeseen: [email protected].

Euroopan maiden tuottajarekisterit ja valvovat viranomaiset aloittain

Uppdaterad: 02.11.2023