Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Mottagningsplatser för avfall

Du kan konstadsfritt lämna avfall som omfattas av producentansvaret till mottagningsplatser som ordnats av producenterna och producentsammanslutningarna varifrån avfall skickas vidare till återvinning. Mottagningsplatserna för de flesta kasserade produkter finns på följande webbadress kierratys.info.

 

Producentansvaret omfattar följande produkter – lägg dem inte i blandavfall:

  • Småbatterier- och ackumulatorer kan returneras kostnadsfritt till butiker som säljer dem samt till de flesta avfallsstationer. Mottagningsplatser för andra batterier och ackumulatorer, såsom batterier och ackumulatorer i elektriska fordon och fordonsackumulatorer (bly) finns här:

  • Bilens sista ägare är skyldig att föra fordonet till en officiell mottagningsplats. Från den officiella mottagningsplatsen får man ett skrotningsintyg som garanterar att alla ägarens ansvar för bilen upphör. Bilskrotningsanläggningen fungerar i samverkan med producenten om den har ett giltigt miljötillstånd samt ett samarbetsavtal med någon av producentsammanslutningens operatörer. För närvarande är operatörerna: Kuusakoski Oy, Stena Recycling Oy, Eurajoen Romu Oy och Kajaanin Romu Oy. Mottagningsplatser:

  • Förpackningsavfall insamlas vid Rinki Oy:s ekopunkter samt vid insamlingspunkter som upprätthålls av kommunerna. Mottagningsplatser:

  • Returpapper, såsom tidningar, tidskrifter och affärskataloger, kan returneras till mottagningsplatser för returpapper som finns i hela landet, sammanlagt cirka 9000 mottagningsplatser. Mottagningsplatser:

  • Kasserade däck kan returneras kostnadsfritt till alla däck- och bilaffärer, serviceverkstäder och bilverkstäder som säljer däck, om det köps nya däck som motsvarar de kasserade däcken till typ och mängd.

    För övrigt kan kasserade däck lämnas utan köptvång till Däckåtervinningens mottagningspunkter. En kostnadsfri mottagning gäller endast däck utan fälgar. Mottagningsplatser:

  • Alla elektriska och elektroniska apparater vars yttre mått inte överstiger 25 cm kan returneras utan skyldighet att köpa en ny produkt till butiker som säljer EE-apparater (gäller inte dagvarubutiker under 1000 m2 eller andra butiker under 200 m2). Större hushållsmaskiner får returneras kostnadsfritt till butiken om det köps en ny motsvarande produkt. Det finns även ett riksomfattande nätverk av kostnadsfria mottagningsplatser för EE-apparater. Mottagningsplatser:

Uppdaterad: 02.11.2023