Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Lagstiftning

Om producentansvaret föreskrivs i avfallslagen och i förordningarna om olika typer av avfall som kompletterar avfallslagen. Avgifterna föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten och i förordningen som utfärdats med stöd av den. Avgifterna anges i avgiftstabellen i bilagan till förordningen.

Produktspecifika förordningar

Ackumulatorer och batterier​​​​​​:
Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014)

Bilar:
Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015)​​​​​​​

Förpackningar​​​​​​​:
Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014)​​​​​​​

Dryckesförpackningar​​​​​​​:
Statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar (526/2013)
Lag om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004)​​​​​​​

Papper:
Statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper (528/2013)

Däck:
Statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (527/2013)​​​​​​​

Elektriska och elektroniska produkter​​​​:
Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (519/2014)​​​​​​​

Uppdaterad: 16.03.2023