Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Nyhetsbrev (på finska)

Nyhetsbrev 2023

Nyhetsbrev 2022

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2019

Uppdaterad: 02.11.2023