Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Vem är distansförsäljare?

Med distansförsäljare avses ett företag eller en annan aktör som säljer produkter som omfattas av producentansvaret direkt till användare i en annan stat. Distansförsäljaren har producentansvar för de produkter och förpackningar den säljer som omfattas av producentansvaret.

I Finland har distansförsäljarna haft skyldigheten att sköta producentansvaret från och med den 19.7.2021.

Med en distansförsäljare som är etablerad i Finland avses en aktör som säljer produkter som omfattas av producentansvaret från Finland direkt till användarna i en annan stat.

Med utländsk distansförsäljare avses en aktör som är etablerad utomlands och som säljer produkter som omfattas av producentansvaret direkt till finländska användare (konsumenter eller företag). Även en försäljare som är etablerad i en annan EU-stat betraktas som en utländsk distansförsäljare. 

Vaaleahiuksinen, silmälasipäinen henkilö keskellä kuvaa.

Uppdaterad: 02.05.2024