Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Information om distansförsäljning 

Med distansförsäljning avses att ett företag eller en annan aktör säljer produkter som omfattas av producentansvaret direkt till användaren i en annan stat. Som distansförsäljning betraktas också försäljning som sker direkt till användaren från ett EU-land till ett annat.
Distansförsäljning och import skiljer sig från varandra genom att produkten vid distansförsäljning säljs direkt till användaren, medan vid import säljer importföretaget produkten vidare till en annan användare.

I det här avsnittet hittar du information om följande ämnen:

Bekanta dig med ämnet och se inspelningen:

Informationsinslag: Distansförsäljarens producentansvar i Europa (youtube.com)

Informationsinslaget handlar om hur producentansvaret sköts i Europa. Webbinariet har också textats till svenska och engelska. 

Karttanäkymä Euroopasta, jossa Suomi näkyy valkoisena. Suomesta lähtee katkoviivoja ympäri Eurooppaa.

Uppdaterad: 24.05.2024