Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

För producentsammanslutning

Producentansvariga företag kan gemensamt bilda en producentsammanslutning för att ta hand om sina producentansvarsskyldigheter. Endast producenter får höra till en producentsammanslutning och en producent kan överföra sina skyldigheter endast till en sådan producentsammanslutning som har godkänts i producentregistret. Anvisningar för bildande av producentsammanslutning finns här:

 

Producentsammanslutningen kan godkännas för anteckning i producentregistret om:

  • Producentsammanslutningen har bildats av producenter och har rättshandlingsförmåga
  • Mallen för medlemsavtal är färdig och det har beslutats om avgifter
  • Insamlingsnätverket är tillräckligt omfattande
  • Producentsammanslutningen har upprättat ett avtal om insamling, transport och materialåtervinning
  • Det har utarbetats en redogörelse för tryggande av solvens och en verksamhetsplan för exceptionella situationer
  • Verksamheten sker i enlighet med avfallslagen och dess förordningar

Uppdaterad: 02.11.2023