Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Producentansvar är en av hörnstenarna i den cirkulära ekonomin

Tillverkare och importörer samt förpackare av bestämda produkter ansvarar för avfallshanteringen av sina produkter.  Det här möjliggör en lätt och effektiv materialåtervinning av avfall. Låt oss samla in material och återvinna tillsammans!

Producentansvaret omfattar de här produkterna:

 • Batterier och ackumulatorer
 • Fordon
 • Förpackningar
 • Papper
 • Däck
 • Elektriska och elektroniska produkter
 • SUP produkter (SUP=single use plastics)

 

Enligt avfallslagen har tillverkare och importörer av de ovannämnda produkter samt deras förpackare skyldighet, men också rättighet, att ordna avfallshantering av sina produkter efter att de tagits ur bruk. Producentansvaret omfattar insamling, transport samt avfallshantering/materialåtervinning av produkterna. Parallella insamlings- och mottagningssystem får upprättas endast i samverkan med producenten. Tillverkare av vissa engångsplastprodukter, det vill säga tillverkare, importörer eller förpackare, betalar kommunerna kostnaderna för att sanera nedskräpningen som orsakas av deras produkter, samt kostnaderna för att förebygga nedskräpning, det vill säga att organisera avfallshanteringen.

 

Producentansvarets mål

 • Att förebygga uppkomsten av avfall och främja återvinning av avfall
 • Ett omfattande och tätt insamlingsnätverk
 • Produktens sista innehavare får information om insamlingsplatserna och avfallshanteringen
 • Alla producenter hör till producentsammanslutningar eller har antecknats i producentregistret
 • Alla sköter sitt producentansvar: Samma möjligheter på marknaden

Uppdaterad: 08.01.2024