Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

För konsument och husbolag

Producentansvar är en av hörnstenarna i den cirkulära ekonomin. Tillverkare, importörer och distansförsäljare samt förpackare av bestämda produkter ansvarar för avfallshanteringen av sina produkter. Det här möjliggör en lätt och effektiv materialåtervinning av avfall. Låt oss samla in material och återvinna tillsammans!

Producentansvaret omfattar de här produkterna:

 • Batterier och ackumulatorer
 • Fordon
 • Förpackningar
 • Papper
 • Däck
 • Elektriska och elektroniska produkter

Enligt avfallslagen har tillverkare, importörer och distansförsäljare samt förpackare (vilkas årliga omsättning är över en miljon euro) av de ovannämnda produkter skyldighet, men också rättighet, att ordna avfallshantering av sina produkter efter att de tagits ur bruk. Producentansvaret omfattar insamling, transport samt avfallshantering/materialåtervinning av produkterna. Parallella insamlings- och mottagningssystem får upprättas endast i samverkan med producenten.

Producentansvarets mål

 • Att förebygga uppkomsten av avfall och främja återvinning av avfall
 • Ett omfattande och tätt insamlingsnätverk
 • Produktens sista innehavare får information om insamlingsplatserna och avfallshanteringen
 • Alla producenter hör till producentsammanslutningar eller har antecknats i producentregistret
 • Alla sköter sitt producentansvar: Samma möjligheter på marknaden

 

På andra webbplatser

Uppdaterad: 02.11.2023