Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Ajankohtaista

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia.

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät harkinnanvaraisia valtionavustuksia

Lisäksi Lapin ELY-keskus myöntää avustuksia:

  • tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan.

Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää valtakunnallisia avustuksia

Hakuaika ja hakulomakkeet

Avustukset julistetaan haettaviksi vuosittain syksyllä.

Selaimessa täytettävät verkkolomakkeet

Tulostettavat lomakkeet (toissijainen vaihtoehto)

Huom. Rakennusperinnön hoidon sekä ympäristökasvatus- ja -valistushankkeiden osalta katso tarkempia ohjeita ko. avustusten omilta sivuilta (linkit ylempänä sivulla).

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät avustuksia

  • vesistökunnostuksiin ja
  • tulvariskien hallinnan ja vesistöjen käytön hankkeisiin.

Tarkempaa tietoa näiden avustusten kriteereistä ja hakuprosessista:

Hakulomakkeet

Vesihuoltoavustukset

Vesihuoltoon ei ole enää vuonna 2016 jaettavissa uusia avustuksia.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ympäristöavustusten maksatustehtävät. Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää rahoituspäätöstä.

Maksatushakemus liitteineen toimitetaan sähköisesti ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen liitteenä ja osoitetaan rahoituspäätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Yleiset asiointilomakkeet:

tai postitse maksatusyksikön toimipaikkaan:

Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse:

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT

Lisätietoja Uudenmaan alueelta:

Rakennusperinnön hoito

  • ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473

Saariston ympäristönhoito

  • tarkastaja Arja Myllyoja, 0295 021 433

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

  • geologi Esko Nylander, 0295 021 437

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

  • insinööri Ilkka Juva, 0295 021 400

Avustukset vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen

  • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Vesistön käytön ja tilan parantamista koskevat avustukset

  • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Kalataloudelliset kunnostukset

  • johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, 0295 021 080