Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Ajankohtaista

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia.

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät harkinnanvaraisia valtionavustuksia

Lisäksi Lapin ELY-keskus myöntää avustuksia:

  • tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan.

Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää valtakunnallisia avustuksia

Hakuaika ja hakulomakkeet

Avustukset julistetaan haettaviksi vuosittain syksyllä. Hakuaika on alkanut 17.10.2016 ja päättyy 30.11.2016.

Selaimessa täytettävät verkkolomakkeet

Tulostettavat lomakkeet (toissijainen vaihtoehto)

Huom. Rakennusperinnön hoidon sekä ympäristökasvatus- ja -valistushankkeiden osalta katso tarkempia ohjeita ko. avustusten omilta sivuilta (linkit ylempänä sivulla).

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät avustuksia

  • vesistökunnostuksiin ja
  • tulvariskien hallinnan ja vesistöjen käytön hankkeisiin.

Tarkempaa tietoa näiden avustusten kriteereistä ja hakuprosessista:

Hakulomakkeet

Vesihuoltoavustukset

Vesihuoltoon ei ole enää vuonna 2016 jaettavissa uusia avustuksia.

Maksatus

Avustusten maksatuksista huolehtii KEHA-keskus. Maksatuslomakkeet ja -ohjeet:

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT

Lisätietoja Uudenmaan alueelta:

Rakennusperinnön hoito

  • ylitarkastaja Henrik Wager, 0295 021 473

Saariston ympäristönhoito

  • tarkastaja Arja Myllyoja, 0295 021 433

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

  • geologi Esko Nylander, 0295 021 437

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

  • insinööri Ilkka Juva, 0295 021 400

Avustukset vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen

  • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Vesistön käytön ja tilan parantamista koskevat avustukset

  • erikoistutkija Pasi Lempinen, 0295 021 425

Kalataloudelliset kunnostukset

  • johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, 0295 021 080