Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Meillä töissä: Jarkko teettää tiesuunnitelmia ja on aktiivisesti mukana urheiluseurojen toiminnassa

Tässä juttusarjassa Pirkanmaan ELY-keskuksen työntekijät esittäytyvät.

Jarkko Peurala.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Jarkko Peurala ja työskentelen tienpidon suunnittelu -yksikössä projektipäällikkönä. Pääasiallisena tehtävänä teetän tie- ja rakentamissuunnitelmia ja jonkin verran toteutushankkeita. Tällä hetkellä merkittävin, käynnissä oleva tiesuunnitelma on Valtatien 9 parantaminen välillä Käpykangas-Orivesi (Kangasala, Orivesi) ja alkamassa on toinen suuren kokoluokan tiesuunnitelma, tarjouskilpailuvaiheessa oleva Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi (Tampere, Kangasala).

Lisäksi työlistalla on useita pienempiä suunnitelmia sekä varsin paljon työtunteja vaativa rooli ELY-keskuksen yhteyshenkilönä Tampereen raitiotien kakkosvaiheen rakennushankkeessa ja Raitiotieallianssin projektiryhmän jäsenenä. Oman vivahteensa työhöni tuo myös Yhteysupseerin rooli ELY-keskuksen ja Panssariprikaatin välillä varautumis- ja valmiusasioiden myötä.

Miksi työsi on tärkeää?

Yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin kannalta tiestön ja liikenneverkon kehittyminen on ensiarvoisen tärkeää. Tiestön muokkaaminen vastaamaan nykyajan tarpeita tarkoittaa käytännössä eri liikkumismuotojen huomioon ottamista ja optimaalisen ja kestävän ratkaisun löytämistä. Ratkaisuvaihtoehtoja punnitaan ihmisten, luontoarvojen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta.

Miten sinusta tuli elyläinen?

Vuonna 2001 alkoi urani ”tiemiehenä”, kun aloitin opiskelujen ohella harjoittelijana ja nuorempana konsulttina Tieliikelaitoksen Konsultoinnissa Tampereella. Kuusi vuotta meni erilaisten liikenteeseen liittyvien esiselvitysten parissa, kunnes vuonna 2007 siirryin vasta perustettuun Tiehallinnon asiakaspalvelukeskukseen tekniseksi asiantuntijaksi. Päätehtävä oli tuolloin ohjeistusten laatiminen asiakasneuvontatilanteisiin ja tietenkin itse asiakaspalvelu. Vastuullani oli tuolloin myös asiakaspalvelukeskuksen yhteydenottojen hallintajärjestelmän kehittäminen.

Sittemmin Tiehallinnosta tuli osa ELY-keskusta ja minustakin elyläinen. Ennen nykyistä toimenkuvaani olen toiminut ELY-keskuksessa erilaisissa tiestöön ja liikenteeseen liittyvissä tehtävissä. Tehtävänimikkeitä on ollut ainakin tienpidon suunnittelija ja maankäytön asiantuntija.

Jarkko Peurala ja muita elyläisiä tietyömaalla.

Millainen koulutustausta sinulla on?

Valmistuin ”työn ohella” ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi TTY:ltä vuonna 2005. Opintokokonaisuuteni muodostui turvallisuustekniikasta, liikennetuotannosta- ja logistiikasta sekä yhdyskuntasuunnittelusta.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy toimenpiteitä liittyen joko suunnitelmien ja selvitysten tilaamiseen/kilpailuttamiseen tai niiden teettämiseen. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjojen tai hallinnollisten asiakirjojen, kuten kuulutusten, ilmoitusten ja lausuntopyyntöjen laadintaa sekä suunnitelmaluonnosten ja vaihtoehtojen läpikäyntiä ja tarkastusta, usein yhdessä esimerkiksi suunnittelukonsultin tai muiden viranomaisten kanssa. Työpäiviin sisältyy paljon yhteydenpitoa eri tahojen ja henkilöiden kanssa.

Mikä on parasta työssäsi?

Työni paras hetki on ehdottomasti silloin kun suunniteltu hanke toteutuu myös maastossa!

Mikä on haastavinta työssäsi?

Viime vuosina on tapahtunut niin paljon muutoksia eri organisaatioissa, järjestelmissä ja toimintatavoissa, että perässä pysyminen on välillä erittäin haastavaa. Tiesuunnitelma on kuitenkin lakiin perustuva asiakirja, eikä esimerkiksi hallinnollisen käsittelyn kiemuroissa haluaisi kovinkaan paljoa säheltää. Perässä on siis pysyttävä!

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Vapaa-aikani täyttyy pitkälti orivesiläisten urheiluseurojen Fortuna, Tuisku ja Orpo toiminnasta. Omien lasten myötä olen ajautunut erilaisiin vapaaehtoisrooleihin seuroissa. Jääkiekkoseura Fortunassa toimin seuran puheenjohtajana sekä edustusjoukkueen joukkueenjohtajana, Jalkapalloseura Tuiskussa 14-vuotiaiden tyttöjen (yhteisjoukkue FC Kangasalan kanssa) sekä naisten joukkueen joukkueenjohtajana/apuvalmentajana ja Lentopalloseura Orpossa 10-vuotiaiden tyttöjen pallopoikana/apuvalmentajana. Mikäli edellä mainituilta puuhilta aikaa riittää, käytän sen penkkiurheilemalla, mökkeilemällä, kalastamalla tai pyöräilemällä. Tapparan kotipeleissä käyn aina kun vain on mahdollista!

Jarkko Peurala.

Meillä töissä: Jarkko Peurala

  • Tehtävä: Projektipäällikkö
  • Koulutus: Ympäristötekniikan diplomi-insinööri
  • Miten päätyi ELY-keskukseen: Tiehallinnon kautta erilaisia tehtäviä vuosien varrella hoitaen.
  • Mitä tekee vapaa-ajalla: Vapaaehtoistyötä Oriveden lasten ja nuorten urheiluseuroissa sekä mökkeilyä, kalastusta ja pyöräilyä.

Kuvat: Jarkko Peuralan kotialbumi.

*   *   * 

Meillä töissä -juttusarja
Pirkanmaan ELY-keskuksessa työskentelee yli 250 asiantuntijaa, jotka huolehtivat sujuvasta arjesta, kuten teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä tukevat yrityksiä niiden kehittymisessä. Tässä juttusarjassa elyläiset kertovat työstään.

Lue aiemmat esittelyt:

Saija auttaa pirkanmaalaisia maaseudun yrityksiä kehittymään

Laura viestii maaseudun rahoitusmahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta yhteistyössä verkoston kanssa

Katariinasta parasta on merkityksellinen ja arvojen mukainen työ

Niko sovittaa yhteen luonnon ja ihmisten intressejä vesien säännöstelyssä ja vesien tilaa parantavissa hankkeissa

Iiris auttaa yrityksiä löytämään osaajia työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kautta

Laura auttaa luopumaan öljylämmityksestä, vapaa-aika kuluu ulkoillessa

Tiina tekee Euroopan laajuista kehittämistyötä

Anne auttaa vesienhoitohankkeissa ja tunnustautuu ulkoilmaihmiseksi

Juho liikkuu päivittäin urakka-alueensa tiestöllä ja valvoo, että tiet ovat sopimuksen mukaisessa kunnossa

Jaakko suunnittelee liikenneverkkoa, jota pitkin ihmiset ja rahti liikkuvat seuraavilla vuosikymmenillä

Marja hankkii yrityksille koulutusta ja auttaa osaavan työvoiman saamisessa

Satu valvoo pilaantuneita maa-alueita ja harrastaa karatea

Marika valvoo ja neuvoo luomuviljelijöitä

Jyri suojelee vanhoja metsiä

Liikenteen asiakaspalveluneuvoja Annika