Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Vesivarojen käyttö ja hoito - ingressi

Vesivarojen käyttö ja hoito 

Vesienhoidon tavoitteena on turvata ja saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Vesienhoitoa suunnitellaan ja toteutetaan ELY-keskusten johdolla Manner-Suomen seitsemällä vesienhoitoalueella. Vesienhoitoa suunnitellaan Euroopan laajuisesti.  

ELY-keskuksissa me edistämme vesistöjen hyvää tilaa ja käytettävyyttä. Neuvomme kunnostushankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa ja valvomme ja ohjaamme vesistöjen säännöstelyjä, jotta vedenkorkeudet ja virtaamat vastaisivat vesistön käytölle ja ympäristön tilalle asetettuja tavoitteita. Huolehdimme myös patoturvallisuudesta, tulvantorjunnasta ja tulvasuojelusta sekä maankuivatus- ja ojitusasioista. 

Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat. ELY-keskuksissa me valvomme vesihuoltoa ja ohjaamme vesihuollon suunnittelua. 

Vesivarojen käytöstä ja hoidosta on runsaasti lisätietoja vesi.fi-verkkopalvelussa sekä ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Ajankohtaisia avustushakuja:

Kuva: Kalervo Ojutkangas / Ympäristöhallinnon kuvapankki.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 03.06.2024