› Takaisin graafiseen esitykseen

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Ajankohtaista

Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Hankkeiden rahoitus tulee valtion talousarvion momentilta 35.99.65 - "Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon". Määrärahaa saa käyttää myös kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Hankeavustukset ovat valtionavustuslain laissa määriteltyjä erityisavustuksia.

Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä myöntövuoden lisäksi kaksi seuraavaa kalenterivuotta.

Yleiset edellytykset

Avustettavan hankkeen tulee olla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkityksellinen kokeilu- tai kehittämishanke. Hankkeen on oltava projektiluonteinen eli ajallisesti rajattu. Tulosten on oltava todennettavissa ja arvioitavissa. Hankkeen tulos voi olla esimerkiksi uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali. Avustusta ei voida myöntää pysyväisluonteiseen tai jatkuvaan toimintaan. Alueellisissa hankkeissa voi tukea kuitenkin hakea esimerkiksi alueellisen yhteistyöryhmän toiminnan käynnistämiseen.

Avustusta voi saada juridinen henkilö eli rekisteröity yhdistys, järjestö tai muu yhteisö, yritys, kunta tms. Pääasiassa avustusta on myönnetty yleishyödyllisille yhdistyksille. Avustusta ei myönnetä valtion virastoille tai laitoksille eikä yksityishenkilöille.

Hakemukset

Hakemus tehdään avustushakemuslomakkeelle, joka löytyy tältä sivulta. Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Lomakkeessa tulee olla lyhyt kuvaus hankkeesta ja liitteessä tarkemmin hankkeen tavoitteet ja yksityiskohtainen kuvaus, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio erillisohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat.

Painotukset ja arviointikriteerit

Ympäristöhallinto avustaa syksyn 2016 hakukierroksella erityisesti hankkeita, jotka

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, kuinka hyvin hanke ja sen tulokset edistävät ympäristökasvatusta ja ympäristövalistusta maassamme. Arvioinnissa painotetaan vahvasti kasvatuksellista näkökulmaa. Myös tulosten laajempi merkitys ja tuleva käyttö on keskeinen vaatimus. Hankkeen toteuttajalta edellytetään verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa.

Muita tärkeitä vaatimuksia ovat muun muassa hankesuunnitelman, siihen liittyvän kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä aikataulun realistisuus. Arvioinnissa tarkastellaan lisäksi tulosten määrittelyn ja hankkeen organisoinnin selkeyttä. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa myös tulosten siirrättävyys ja levittäminen sekä kohdejoukon laajuus. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mahdollisten yhteistyötahojen asiantuntemukseen.

Aikataulu

Haku julistetaan vuosittain syksyllä.

Avustuspäätökset pyritään tekemään Keski-Suomen ELY-keskuksessa määrärahan varmistuttua viimeistään toukokuussa.

Ohje hakulomakkeen täyttämiseen

Selaimessa täytettävä hakulomake

Tulostettava/tallennettava hakulomake

Hakemukset jätetään Keski-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon, sähköpostiosoite kirjaamo.keski-suomi[at]ely-keskus.fi, käyntiosoite Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä, postiosoite PL 250, 40101 Jyväskylä. Huom. Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee tämän avustuksen osalta koko maan hakemukset. Hakijan ei siis tarvitse olla Keski-Suomesta.

Rahoituspäätökset viime vuosilta

Lisätietoja

Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 669, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa