Navigeringsmeny
Rahoitetut hankkeet

Kokeiluohjelman rahoitetut hankkeet

Tällä sivulla kerromme Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman kautta rahoitetuista hankkeista.
Lyhyen alla olevan yhteenvedon lisäksi näet lisää tietoa kaikista rahoitetuista hankkeista tästä:

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman hankkeet kartalla.

Klikkaa karttaa tai tästä.

BioKymppi Oy (bio10.fi)

Hanke: Biokaasulaitoksen lietteistä konsentroituja lannoitteita
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 998 076 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Biometa Finland Oy (biometa.fi)

Hanke: Maatilan biolannoitekierto – Maa-Bio
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 494 800 €, josta tukea on myönnetty 50 %.

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy

Hanke: Biokaasulaitoksen jälkimädätteiden jatkojalostaminen lannoitevalmisteeksi–hanke
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 157 600 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

RuokoVoima Oy, Masku

Hanke: Toteutettavuustutkimus järviruo'on laajamittaisesta hyötykäytöstä ja ruokomassaan sitoutuneiden ravinteiden kierrättäminen maatalouden käyttöön
Hankkeen toteutusaika: 1.2.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 48 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.  

Pasrea Oy

Hanke: Pasrea-kompostorin tutkimus ja tuotekehityshanke
Hankkeen toteutusaika: 1.2.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 407 000 €, josta tukea on myönnetty 79,75 %.

Wedex Finland Oy

Hanke: Maatalouden ravinteiden hyötykäyttö
Hankkeen toteutusaika: 1.3.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 216 000 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Redono Oy

Hanke: REDONO
Hankkeen toteutusaika: 1.5.2017 – 28.2.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 103 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Nanopar Oy (nanopar.fi)

Hanke: Biomassoista peräisin olevien kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitys ja tuotanto
Hankkeen toteutusaika: 15.5.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 567 000 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

Biopeel Oy

Hanke: Tuotantoeläinten lantojen hyötykäyttö kierrättämällä: kuivikkeena, polttokaasuna ja lannoiterakeena
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 70 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Perunantuotannon tutkimus- ja kehityssäätiö / Perunantutkimuslaitos (petla.fi)

Hanke: Teollisuuden sivutuotteiden käyttömahdollisuuden turvetuotannosta poistuneiden suopohjien maanparannukseen non-food-perunantuotantoa varten
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 331 429 €, josta tukea on myönnetty 65%.

Global EcoSolutions Oy (ges.fi)

Hanke: Kierrätyslannoitteita kananlannasta innovatiivisella kuivauskonseptilla (KIEKU) - toteutettavuustutkimus
Hankkeen toteutusaika: 1.5.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 137 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Biolan Oy (biolan.fi)

Hanke: Maatalouden orgaanisilla sivuvirroilla kasvua – MOSKU
Hankkeen toteutusaika: 1.7.2017 – 31.7.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 1 284 718 €, josta tukea on myönnetty 50%.

Envitop Oy (envitop.com)

Hanke: Maa- ja metsätaloudessa sekä yhdyskunnissa muodostuvien nestemäisten rejektien sisältämän
typen talteenotto ja tuotteistaminen ravinneliuokseksi Envistone –menetelmällä
Hankkeen toteutusaika: 1.6.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 320 000 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

Lapuan Peruna Oy (finnamyl.fi)

Hanke: Tärkkelysperunan sivutuotteesta lannoitetta ja valkuaisrehua
Hankkeen toteutusaika: 10.5.2017 – 30.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 84 000 €, josta tukea on myönnetty 56,16 %.

Apila Group Oy Ab (apilagroup.fi)

Hanke: Jokamiehen ravinnekiertokuution tuotteistaminen
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017 - 31.8.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 40 000 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

SFTec Oy (sftec.fi)

Hanke: Kierrätyslannoitteiden klusteri Oulusta: Orgaanisten jätteiden tuotantomittakaavan demonstraatio - Demotehdas –konsepti
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017 -31.8.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 535 600 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Rakeistus Oy (rakeistus.fi)

Hanke: Demotehdas -konsepti
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2017 – 31.8.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 469 458 €, josta tukea on myönnetty 60 %

Graniittirakennus Kallio Oy (grk.fi), Vantaa

Hanke: Haastavien biopohjaisten jätteiden käyttö kasvualustana
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2017 – 30.8.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 750 000 €, josta tukea on myönnetty 40,66%.

Pajupojat Oy (pajupojat.fi), Kouvola

Osatoteuttaja: Luonnonvarakeskus

Hanke: Biotisleen ja –hiilen käyttö kompostoinnin tehostajana
Hankkeen toteutusaika: 1.12.2017 – 30.6.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 138 500 €, josta tukea on myönnetty 66,9 %.

Lahden Hevosystäväinseura ry (jokimaanravit.fi), Lahti

Hanke: Hevosvoimia hevosenlannasta
Hankkeen toteutusaika: 1.11.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 85 376 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Soilfood Oy, Lieto (soilfood.fi)

Hanke: Ravinnekuitu – Metsäteollisuuden kuitupitoisten sivutuotteiden viljelykokeet
Hankkeen toteutusaika 1.1.2018 – 31.12.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 245 000 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Digi Toilet Systems Oy (dtso.fi), Kangasala

Hanke: DTS-menetelmä – orgaanisen jätteen kompostointi
Hankkeen toteutusaika: 1.2.2018 – 31.10.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 230 597 €, josta tukea on myönnetty 70%.

Päätoteuttaja: Heikas Oy, Vehmaa
Osatoteuttajat: Envitecpolis Oy ja Manupork Oy

Hanke: Kiertoravinne – Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen ravinteiden tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla
Hankkeen toteutusaika: 1.7.2018 – 31.5.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 181 562 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Satafood Kehittämisyhdistys ry, (satafood.net), Huittinen

Osatoteuttajat: -
Hanke: Sivuvirroista luomulannoite kasvihuonetuotantoon - LUOMUKAS
Hankkeen toteutusaika: 1.6.2018 – 30.6.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 40 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Biopallo Systems Oy, Kuopio

Osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu
Hanke: Biopallo-kompostointireaktorin optimointi ja lopputuotteen laadun varmistus lannoitetuotantoon
Hankkeen toteutusaika: 1.6.2018 – 31.12.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 147 200 €, josta tukea on myönnetty 80 %.

Päätoteuttaja: Pohjolan Aines Oy, Raahe

Hanke: Sivujakeet tuotteiksi
Hankkeen toteutusaika: 1.5.2018 – 31.8.2020
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 260 011 €, josta tukea on myönnetty 52,2%.

Päätoteuttaja: Helsieni Oy, (helsieni.fi), Vantaa

Osatoteuttajat: -
Hanke: Pilot for a circular urban mushroom farm
Hankkeen toteutusaika: 1.8.2018 – 31.7.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 60 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Ecolution Oy, (ecolution.fi), Helsinki
Osatoteuttajat: Chemitec Consulting Oy ja Helsingin yliopisto

Hanke: Elintarviketuotannon sivuvirran hyödyntäminen kasvisravinteena, case: tofun tuotannossa syntyvän okaran hyödyntäminen lannoitteena
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017 – 31.8.2019.
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 493 700 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Päätoteuttaja: BioKymppi Oy, (bio10.fi), Kitee

Osatoteuttajat: Evergreen Farm Oy, Geoanalyysi Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Luomuliitto Ry, Luukkaisen Puutarha Oy, ProAgria Pohjois-Karjala Oy, Puromäen Puutarha, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Tolvanen Tero
Hanke: BioRaki 2 – Konsentraatista ja biohiilestä kasvuvoimaa
Hankkeen toteutusaika: 1.5.2018 – 31.8.2020.Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus11 59 036 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Päätoteuttaja: Lahden Hevosystäväinseura ry (jokimaanravit.fi), Lahti

Osaoteuttajat: -
Hanke: Hevosvoimia hevosenlannasta II
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2018 – 31.12.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 151 329 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Lannanpuhdistus Viljakainen Oy, Helsinki

Osaoteuttajat: -
Hanke: Lannanpuhdistus Viljakainen Oy – tehokas strippaus
Hankkeen toteutusaika: 1.7.2018 – 1.7.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 100 000 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Päätoteuttaja: Axolot Solutions Finland Oy, Kauniainen

Osaoteuttajat: -
Hanke: Lietteen ravinnekierrätys sähkökemiallisella vedenpuhdistusmenetelmällä
Hankkeen toteutusaika: 1.11.2018 – 31.12.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 175 547 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

Päätoteuttaja: Ecolan Oy (ecolan.fi), Kuopio

Osaoteuttajat: -
Hanke: Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen erottelu ja teollinen hyödyntäminen luomulannoitteiden raakaaineeksiHankkeen toteutusaika: 1.9.2018 – 31.12.2019Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 264 600 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Biocoil Oy (biocoil.fi), Kuhmo

Osaoteuttajat: -
Hanke: Sahojen sivuvirtojen jalostaminen korkea-arvoisemmiksi ravinne- ja kuiviketuotteiksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi
Hankkeen toteutusaika: 1.6.2018 – 30.8.2020
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 932 002 €, josta tukea on myönnetty 61,4 %.

Päätoteuttaja: Biometa Finland Oy (www.biometa.fi), Oulu

Osatoteuttajat: Heikkinen Petteri Tapani, Ojantakainen Jukka Johannes ja Lohi Kauko
Hanke: Biotalouden ravinnekierron optimointi - Biotrio
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2018 – 31.8.2020
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 331 650 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Päätoteuttaja: Emomylly Oy, Huittinen

Osatoteuttajat: -
Hanke: Mädätysjäännöksen ravinteiden jatkojalostus ja tuotteistus Emomyllyn biokaasulaitokselle (RavinneEmo)
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2019 – 31.12.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 116 000 €, josta tukea on myönnetty 65,9 %.

Päätoteuttaja: Bioluup Oy (bioluup.fi), Kauhajoki

Osatoteuttajat: -
Hanke: NutCycle
Hankkeen toteutusaika: 1.11.2018 – 31.8.2020
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 139 620 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Päätoteuttaja: Biocode Oy (biocode.fi), Vantaa

Osatoteuttajat: -
Hanke: Hiilijätteestä liiketoimintaa – Hiilensidontaa ja ravinteiden kierrätystä tukevan palveluliiketoiminnan kehittäminen viljaketjussa
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2019 – 31.8.2020
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 172 200 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Päätoteuttaja: Piispanristin Kalalähde Oy, Turku

osatoteuttajat: -
Hanke: Kalankasvatuksessa syntyvien biomassojen ja ravinteiden hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti salaatin kasvihuoneviljelyssä, rehuksi kasvatettavien hyönteisten kasvatuksessa ja biokaasun tuotannossa
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2018 – 31.7.2020
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 430 000 €, johon tukea on myönnetty 60 %

Päätoteuttaja: Jeppo Biogas Ab (jeppobiogas.fi), Uusikaarlepyy

Osatoteuttajat: Doranova Oy, Jepuan Peruna Oy ja Raussin Metalli Ky
Hanke: Kiertojepua
Hankkeen toteutusaika: 2.10.2018 – 31.8.2020
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 696 872 €, johon tukea on myönnetty 60 %

Uppdaterad: 05.10.2020