Navigointivalikko

Yhteishankintakoulutus

Kun henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan koulutusta toteuttaa niin sanottuna yhteishankintakoulutuksena, jonka suunnittelevat ja rahoittavat TE-hallinto sekä yritys yhdessä.

Henkilöstön osaaminen (tyomarkkinatori.fi)

Yhteishankinnan tuotteita on kolme:

 1. RekryKoulutus - uutta osaavaa työvoimaa
 2. TäsmäKoulutus - työssä olevan henkilöstön kouluttamiseen
 3. MuutosKoulutus - tukea irtisanotuille

Uutena yhteishankinnan palvelutuotteena ELY-keskus tarjoaa työpaikkasuomen ja työpaikkaruotsin kielikoulutusta. Koulutuksen avulla yritys voi edistää nykyisen tai rekrytoimansa vieraskielisen henkilöstön työhön ja ammattiin liittyvää kielitaitoa. Työpaikkasuomi ja työpaikkaruotsi ovat osa Talent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

Talent Boost Finland (businessfinland.fi)

Lue lisää työpaikkasuomesta ja työpaikkaruotsista: 

Yhteishankintakoulutuksena ei voida toteuttaa työnantajan maksettavaksi kuuluvaa perehdytys- ja henkilöstökoulutusta (esim. lyhytkoulutukset, työyhteisön kehittämispäivät).

Kenelle yhteishankintakoulutus on suunnattu?

Yhteishankintakoulutus on suunnattu työnantajille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista. Yhteishankintakoulutukseen voivat osallistua

 • Työnantajan palvelukseen tulevat (RekryKoulutus), palveluksessa olevat (TäsmäKoulutus) tai irtisanotut (MuutosKoulutus) työntekijät,
 • Yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät,
 • Yrittäjä itse tilanteessa, jossa kyse on yrittäjäksi ryhtyvästä henkilöstä tai yrittäjä osallistuu samaan koulutukseen työntekijöidensä rinnalla.

Koulutuksen suunnittelu

Yrityksellä on vahva rooli koulutuksen suunnittelussa. Yhteishankintakoulutusta voidaan järjestää yhden työnantajan tarpeisiin tai yhteistyössä usean työnantajan kanssa. Koulutuksen sisältö suunnitellaan yrityksen tarpeiden pohjalta ja toteutetaan joustavasti yritykselle sopivalla tavalla ja aikataululla.

Koulutus voidaan toteuttaa opiskelijaryhmälle tai yksittäiselle opiskelijalle.  Koulutuksen tulee olla ammatillisesti suuntautunutta koulutusta. Koulutuksen pituus sovitaan tavoitteiden ja koulutustarpeiden mukaisesti (kesto n. 10 pv-2 vuotta).

Koulutuksen hankinta

Koulutuksen hankinta etenee seuraavasti:

 1. Yritys tekee esityksen koulutuksesta ELY-keskukselle. ELY-keskus ja TE-toimisto avustavat ja tukevat suunnittelussa.
 2. ELY-keskus hankkii koulutuksen. Koulutuksen voi toteuttaa aikuiskoulutukseen erikoistunut oppilaitos tai koulutuspalveluja tuottava yritys. Hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen säädöksiä ja tilanteesta riippuen hankinta tehdään avoimella kilpailutuksella, kevennetyllä hankintamenettelyllä tai suorahankinnalla.
 3. Yritys, kouluttaja ja ELY-keskus tekevät koulutuksesta sopimuksen.
 4. Kustannukset jaetaan TE-hallinnon ja yrityksen kesken; yrityksen maksuosuus riippuu toteutettavasta koulutuksesta.
 5. ELY-keskus valvoo koulutuksen toteutusta ja seurantaa, myös yritys raportoi omalta osaltaan koulutuksen toteutumisesta ja seurannasta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen tai TE-toimistoon, niin katsotaan, sopiiko Täsmä-, Rekry- tai MuutosKoulutus yrityksesi tarpeisiin! Alueesi yhteystiedot löytyvät alta "Alueellista tietoa" -kohdasta.

Yhteishankintakoulutuksen yhteyshenkilöt (asiantuntijahaku.ahtp.fi)


Alueellista tietoa


Päivitetty: 31.01.2024