Navigointivalikko

Palkkaturvan saamisen edellytykset

Palkkaturvan saamisen edellytykset

Työsuhde

Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille. Työsuhde on kyseessä silloin, kun työntekijä tekee työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Palkkaturvan ulkopuolelle jäävät osakeyhtiön toimitusjohtaja, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja avoimen yhtiön yhtiömies sekä yksityinen elinkeinonharjoittaja. Myös muut yrityksessä määräysvaltaa käyttäneet henkilöt voivat jäädä palkkaturvan ulkopuolelle.

Työnantajan maksukyvyttömyys

Palkkaturvan saamisen edellytyksenä on työnantajan maksukyvyttömyys. Tällainen tilanne on muun muassa silloin, kun

  • työnantaja on asetettu konkurssiin
  • työnantaja ei pysty maksamaan ulosotossa olevia velkojaan
  • työnantaja on laiminlyönyt ajallaan tilittää ennakonpidätykset tai maksaa työnantajamaksut
  • työnantajan maksukyvyttömyys on muutoin palkkaturvaviranomaisen selvästi todettavissa.

Palkkaturvan hakijan ei tarvitse esittää selvitystä työnantajan maksukyvyttömyydestä, vaan sen tutkii palkkaturvaviranomainen.

Selvä ja riidaton saatava

Palkkaturvana voidaan maksaa vain selviä ja riidattomia saatavia. Jos työnantaja riitauttaa palkkaturvana haetun saatavan eikä sen oikeellisuutta pystytä palkkaturvamenettelyssä selvittämään, saatavaa ei voida palkkaturvana maksaa, ennen kuin sen määrä ja peruste on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 16.01.2024