Navigointivalikko
chatbot

Hakemuksen määräaika - ingressi

Hakemuksen määräaika

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Jos hakemusta ei ole tehty määräajassa, ei saatavaa voida palkkaturvana maksaa.

Jos määräajan viimeinen päivä on viikonloppuna, arkipyhänä tai yleisenä vapaapäivänä, hakemuksen voi jättää vielä seuraavana arkipäivänä. Hakemus on jätettävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä virastojen aukioloajan päättymiseen kello 16.15 mennessä. Asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun toteutumiseksi sähköisesti toimitetut hakemukset, jotka on jätetty virastojen aukiolopäivinä klo 16.15.00 jälkeen, tulevat vireille seuraavana arkipäivänä.

Työsuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät pääsääntöisesti palkanmaksukausittain ja lopputili työsuhteen päättyessä. Jos työnantaja asetetaan konkurssiin, erääntyvät kaikki siihen mennessä kertyneet saatavat (myös lomakorvaukset) maksettavaksi konkurssiin asettamispäivänä. Lakiin tai sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausta, jolla ei ole erityistä eräpäivää, on haettava palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksesta on annettu lainvoimainen tuomio.

Vakavaan työperäiseen hyväksikäyttöön liittyville saataville on tavanomaista pidempi hakuaika. Rikoksen uhri voi hakea saatavia aiempaa pidemmän hakuajan puitteissa, jos hänen työnantajansa tai tämän edustaja on tuomittu uhriin kohdistuneesta
•    ihmiskaupasta tai törkeästä ihmiskaupasta,
•    kiskonnasta tai törkeästä kiskonnasta, tai
•    työsyrjinnästä tai kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä.

Palkkaturvana voidaan maksaa työsuhdesaatavia myös, vaikka taustalla ei olisikaan lainvoimaista rikostuomiota, jos työntekijään kohdistunut vakava työperäinen hyväksikäyttö on muulla tavoin estänyt mahdollisuuden hakea työsuhdesaatavia määräajassa. Saatavia on haettava palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa rikostuomion lainvoimaiseksi tulosta, tai jos tuomiota ei ole, 18 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Merimiesten palkkaturvahakemus

Merimiesten palkkaturvalain tarkoituksena on turvata merityösopimuslaissa (756/2011) tarkoitetun työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

  • Saatava on haettava palkkaturvana merilain (674/1994) 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisen meripanttioikeuden voimassa ollessa.
  • Lakiin tai sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausta tai hyvitystä, jolla ei ole erityistä eräpäivää ja joka ei enää nauti 1 momentissa mainittua meripanttioikeutta, on haettava palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi tulosta tai vakiintunutta työmarkkinakäytäntöä noudattaen solmitun sopimuksen tekemisestä.

Alueellista tietoa


Päivitetty: 26.10.2023