Navigointivalikko
chatbot

Palkkaturvana maksettavat saatavat - ingressi

Palkkaturvana maksettavat saatavat

Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki sellaiset työsuhteesta johtuvat saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan.

Palkkaturvana voidaan maksaa seuraavia saatavia:

  • varsinainen palkka (kuukausi-, tunti-, urakka- tai provisiopalkka)
  • lomapalkka ja -korvaus
  • lomaltapaluuraha ja lomaraha
  • työajan lyhennyskorvaus (pekkaspäivät)
  • irtisanomisajan palkka
  • odotusajan palkka
  • työkalu- ja matkakorvaus
  • päivärahat
  • työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus
  • työaikapankkisaatava.

Luettelo ei ole tyhjentävä. Muiden saatavien osalta maksamisen edellytykset ratkaistaan tapauskohtaisesti.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 16.01.2024