ELY-keskus - Organisaatio

Organisaatio

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat TEMin lisäksi sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

Alueelliset organisaatiosivut

Päivitetty: 05.05.2023