Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kokkeja, koneistajia ja hitsaajia - Maahan muuttaneiden taidot selville ja käyttöön kotoutumiskoulutuksessa (Pirkanmaa)

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) Kotoutumiskoulutuksen koulutuspäällikkö Soile Mäkiranta kertoo, miten ulkomailta Suomeen muuttaneita autetaan hyödyntämään osaamistaan täällä.
- Jos kotoutumiskoulutuksessa keskusteluissa opiskelijan kanssa käy ilmi, että opiskelijalla on jo aiempaa osaamista ja kokemusta joltakin alalta, hänet voidaan ohjata ammatilliseen osaamiskartoitukseen. Siinä kyseisen ammattialan kouluttajat selvittävät osaamista haastattelemalla opiskelijaa ja näyttöjen avulla.

Osaamiskartoitus etenee tyypillisesti haastattelusta kohti käytännön työtehtäviä. Kartoitus voi siis kestää yksilöllisesti muutamasta tunnista useisiin päiviin.

- Osaamiskartoituksia TAKKissa on tehty rakennusalalla, koneistuksessa, sähköalalla, metallialalla hitsauksessa ja ravintola-alalla kahvilatyöntekijän, tarjoilijan ja kokin tehtävissä. Kouluttaja täyttää osaamiskartoituksen lopuksi opiskelijasta arviolomakkeen, jossa kuvataan opiskelijan osaamista verrattuna ammattitaitovaatimuksiin sekä ne taidot, joissa opiskelijan täytyy vielä kehittää osaamistaan, kertoo TAKKin opinto-ohjaaja Päivi Keskinen.


Kuva Pixabay

Lisäksi kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheeseen kuuluu monilla opiskelijoilla ammattialajakso, joka kestää 3 viikkoa. Siinä opiskelija tutustuu jonkin TAKKissa tarjolla olevan alan ammatilliseen koulutukseen ja kyseiseen ammattiin. Samalla ammattialan kouluttajat näkevät ja voivat kartoittaa ammattialan osaamista, mikäli sellaista on aiemmin hankittuna.

Ammattialajaksot ovat myös joidenkin kohdalla toimineet hyvinä portteina ammatilliseen koulutukseen, kun opiskelijat ja kouluttajat ovat jo tulleet tutuiksi toisilleen ja opiskelija on päässyt näyttämään käytännössä osaamistaan.

Kun aiempaa osaamista on, voi ammatillisessa koulutuksessa riittää osatutkinnon suorittaminen tai muu täydennyskoulutus.

Lue lisää kotoutumiskoulutuksista

Maahanmuuttajille uusia koulutuspolkuja ja pikaväylä suoraan työelämään (ely-keskus.fi)

Osaamiskartoitus ohjaa kotoutujan nopeasti oikealle työuralle (ely-keskus.fi)

Verkossakin voi kotoutua (ely-keskus.fi)

Tuetun kotoutumisen polku kulkee työpajan kautta työelämään (ely-keskus.fi)

Työpaikkasuomi-koulutus tuo suomen kielen opiskelun lähellä työelämään (ely-keskus.fi)

Lue myös muut Osaaminen näkyviin -viikon juttumme

Elinikäinen ohjaus parantaa oppimistuloksia ja edistää siirtymiä työelämään

Oman osaamisen tunnistaminen antaa suuntaa muuttuvassa työelämässä

Kansainväliset osaajat palvelumuotoilijoina: Talent Traction hankkeella osaamisen näyttöjä ja työelämäyhteyksiä

 

Work in Finland – kansainvälisen rekrytoinnin neuvontapalvelu

Kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvontapalvelu tarjoaa valtakunnallisesti työnantajille tietoa, tukea ja ohjausta kansainvälisten osaajien rekrytointiin, palkkaus- ja lupaprosesseihin sekä Suomeen asettautumiseen liittyviin kysymyksiin.

Neuvonta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse maanantaista perjantaihin klo 9–12. Palvelu on maksuton (pelkkä pvm/mpm).

Soita 0295 016 770 tai lähetä viestiä osoitteeseen tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi