Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Osaamiskartoitus ohjaa kotoutujan nopeasti oikealle työuralle (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen uudistuneessa kotoutumiskoulutuksessa kartoitetaan jokaisen opiskelijan ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutustarpeet. Tavoitteena on näin hyödyntää maahanmuuttajalla jo olemassa olevaa osaamista ja saada hänen suomalainen työuransa urkenemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ranskalainen sommelier Valentin Pupier osallistui osaamiskartoitukseen syksyllä ja osoitti olevansa valmis suomalaisille työmarkkinoille.


TAKK:n kouluttaja Jaana Tyrväinen perehtyi osaamiskartoitusta tehdessään Valentin Pupierin todistuksiin ja keskusteli hänen kanssaan esimerkiksi viineistä.


Ammatillisen kotoutumisen polun palveluntuottajana toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK. Tänne kotoutumiskoulutukseen tulevilla on monenlaista ammatillista osaamista lukuisilta eri aloilta, mutta joukossa on myös opintonsa vasta aloittavia.

Osaamiskartoituksen tarkoituksena on selvittää kunkin opiskelijan osaamisen taso. Samalla neuvotaan miten jo olemassa olevia taitoja kannattaa täydentää, jotta ammattiosaaminen vastaa alan suomalaisia vaatimuksia.

– Pyrimme saamaan näkyviin kaiken aiemman osaamisen, jotta urasuunnittelu ja työura lähtisivät etenemään kotoutumiskoulutuksen aikana, TAKKin kotoutumiskoulutuksen koulutuspäällikkö Janne Haikansalo kertoo.

Aluksi opinto-ohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa hänen ammatillisesta taustastaan ja urasuunnitelmistaan. Mikäli ilmenee, että ammattitaitoa jo löytyy, niin TAKK etsii saman alan substanssiosaajan arvioimaan osaamisen tasoa.

Arvio aloitetaan haastattelulla ja todistuksiin perehtymällä, jonka jälkeen osaamista voidaan selvittää myös käytännössä oppilaitoksen työsaleissa tai työharjoittelun yhteydessä työpaikalla.

– Opiskelija saa kartoituksesta dokumentin ja näin konkreettisen kuvan siitä, millä tavalla hänen osaamisensa vastaa suomalaisten työmarkkinoiden vaatimuksiin, ja miten sitä tulisi kehittää, Haikansalo sanoo.

Korona vei työt ja toi viiniosaajan Suomeen

Yksi osaamiskartoitukseen osallistuneista on ranskalainen sommelier Valentin Pupier. Hän on opiskellut viisi vuotta markkinointi- ja viinialaa, ja suorittanut maisteritason tutkinnon.

Intohimoinen viinien ystävä on tehnyt uraa Ranskassa ja Kanadassa, ahkeroinut niin Michelin-ravintolan viinikellarissa kuin viiniturismin palveluksessakin. Viimeksi hän toimi markkinointiassistenttina asiantuntijatalossa, joka auttaa viininviljelijöitä kehittämään tuotteidensa laatua.

– Päätyöni oli järjestää viinimessuja ja muita alan tapahtumia, joten koronan myötä työt loppuivat. Muutimme suomalaisen vaimoni kanssa Ranskasta Ilmajoelle ja menin kotoutumiskoulutukseen, jossa aloitin suomen kielen opiskelun.

Tänä syksynä kotoutumiskoulutus jatkui uudessa kotikaupungissa.

– Olen ollut tyytyväinen TAKKin koulutukseen. On hieno systeemi, että täällä selvitetään jokaisen opiskelijan ammattitaso. Minulle on tärkeää, että sain todella hyvän opon. Voin aina kysyä Päiviltä (Keskinen) mitä minun kannattaa tehdä ja hän neuvoo ja ohjaa minua työurani kannalta oikeaan suuntaan.


Valentin Pupieria ilahduttaa, että hän sai kotoutumiskoulutukseen kuuluvan työharjoittelupaikan tamperelaisesta viinibaarista. Se on ensimmäinen askel suomalaiseen työelämään. Tässä kuitenkin ollaan vielä TAKKin opetustiloissa.

Osaamista täydennettiin anniskelu- ja hygieniapasseilla

Opinto-ohjaajan kanssa alkukeskustelun käytyään Valentin Pupier pääsi TAKKin majoitus- ja ravitsemisalan kouluttajan Jaana Tyrväisen arvioitavaksi. Aluksi Tyrväinen kävi läpi todistukset sekä oppilaitoksista että harjoittelujaksoilta.

– Dokumentit olivat oikein hyvät ja selkeät. Valentin on suorittanut monipuoliset opinnot, joissa on käyty läpi esimerkiksi viinintuotantoa ja viinituotteen myyntiä. Kartoitin osaamista myös keskustellen ja siinäkin tuli esille, että hänellä on vahvaa viiniosaamista, Jaana Tyrväinen kertoo.

– Muuta täydennyskoulutuksen tarvetta ei löytynyt kuin hygieniapassin ja anniskelupassin suorittaminen. Jälkimmäisen Valentin on jo läpäissyt ja myös sen erinomainen tulos kertoi, että nämä asiat ovat hänelle hyvin tuttuja.

Työelämän pitäisi tulla kielivaatimuksissa vastaan

Valentin Pupier toivoo löytävänsä työpaikan yrityksestä, jossa hän pääsisi hyödyntämään kokemustaan alkoholijuomien asiantuntijatehtävissä.

– Olen kunnianhimoinen ja haluan edetä urallani, mutta ensin on opittava suomi kunnolla. Suomessa alkoholialalla toimitaan Alkon kanssa, ja se edellyttää sujuvaa kielitaitoa.

Pupierin kotikielenä on ollut englanti, mutta vähitellen kielitaidon karttuessa hän on alkanut puhua vaimonsa kanssa suomea. Tässä haastattelussa suomenkielistä juttelua täydentää vain muutama englanninkielinen lauseenpätkä.

– On tämä kyllä vaikea kieli, puhun kuin pieni lapsi, hän naurahtaa vieraampia suomalaisia sanoja hapuillessaan.

Janne Haikansalon mielestä työelämän tulisi tulla kotoutujia vastaan ja palkata puutteellisesti suomen kieltä puhuvia nykyistä matalammalla kynnyksellä.

– On paljon mitä työyhteisö voi tehdä, jotta vahvan ammattitaidon omaava ihminen pääsee työelämässä eteenpäin jo ennen kuin hän puhuu sujuvaa suomea. Tarjolla on esimerkiksi yhteiskunnan subventoimaa Työpaikkasuomi-kielikoulutusta työn oheen sekä työyhteisövalmennuksia, jossa voidaan katsoa esimerkiksi selkokieliset ohjeistukset eri työprosesseihin. Rohkeasti vain pestaamaan osaajia!

Teksti ja kuvat: Jenni Satola

Lue myös:

Työpaikkasuomi-koulutus tuo suomen kielen opiskelun lähelle työelämää

Tuetun kotoutumisen polku kulkee työpajan kautta työelämään

Maahanmuuttajille uusia koulutuspolkuja
– ja pikaväylä suoraan työelämään (Pirkanmaa)
​​​​​​