Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Maahanmuuttajille uusia koulutuspolkuja
– ja pikaväylä suoraan työelämään (Pirkanmaa)

Noin 500 aikuista maahanmuuttajaa aloittaa tänä vuonna Pirkanmaalla kotoutumiskoulutuksen, jolla edistetään heidän pääsyään jatkokoulutukseen ja työelämään. Keväällä käyttöön otettiin kotoutumiskoulutuksen uusi pirkanmaalainen malli, josta on jo kerrottavana hyviä kokemuksia. Agnes Hodács esimerkiksi työllistyi hoitoalalle kesken kotoutumiskoulutuksen, joten suomen kielen opetus tuotiin hänen työpaikalleen.

Pirkanmaalaisen kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuus on korkealla tasolla. Vuonna 2020 työttömänä oli kolme kuukautta palvelun päätyttyä 20,6 prosenttia asiakkaista, kun koko maan keskiarvo oli 27,5 prosenttia.

Hyvää tulosta pyritään edelleen parantamaan.

Pirkanmaan ELY-keskus on kehittänyt yhteistyötahojensa kanssa uuden kotoutumiskoulutuksen mallin, jonka tavoitteena on saada maahanmuuttajat kotoutumaan sekä kiinnittymään työ- tai opiskelupaikkaan jo varhaisessa vaiheessa.

– Uudessa mallissa on kolme koulutuspolkua, jotka on kohdistettu erilaisille asiakasryhmille. Pyrimme tunnistamaan kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet ja kaiken hänelle jo aiemmin kertyneen osaamisen. Näin voimme löytää jokaiselle parhaiten sopivan jatkopolun – työn tai koulutuksen – sekä siihen tarvittavat tukielementit, Pirkanmaan ELY-keskuksen maahanmuuttoasiantuntija Marjo Anttila kertoo.
 


– Uusi pirkanmaalainen kotoutumiskoulutuksen malli on ollut käytössä vasta keväästä alkaen, mutta vaikuttaa jo nyt hyvin lupaavalta, Pirkanmaan ELY-keskuksen maahanmuuttoasiantuntija Marjo Anttila kertoo tyytyväisenä. (Kuva Tinnu Salonen)
 

Omat polut tukea tarvitseville, ammattikoulutettaville ja akateemisille

Palvelukokonaisuus jakautuu kolmeen osaan.

Ammatillisen kotoutumisen polku on suunniteltu asiakkaille, jotka suuntautuvat jo koulutuksen aikana tai pian sen jälkeen työhön tai ammatilliseen koulutukseen.

Tuetun kotoutumisen polku -koulutukseen ohjautuu asiakkaita, jotka tarvitsevat enemmän tukea kotoutumiseen.

Kotoutumiskoulutusta verkossa tarjotaan asiakkaille, jotka työskentelevät asiantuntija-aloilla sekä heille, joiden lähialueilla ei ole tarjolla koulutusta.

Opetuksen vieminen työpaikoille voi lisätä vieraskielisten rekrytointia

Mikäli maahanmuuttajalla on jo vahva ammatillinen tausta sekä mahdollisuus edetä nopeasti työelämään osaamistaan vastaavalle alalle, hänelle voidaan tarjota työssä kotouttavaa koulutusta. Palveluntuottajana toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, joka vastaa myös ammatillisen kotoutumisen polun koulutuksista.

– Maahanmuuttajat kartuttavat meillä kielitaitoaan, työelämävalmiuksiaan ja tietoa yhteiskunnan toiminnasta. Koulutukseen kuuluu myös vahva uraohjaus, TAKKin kotoutumiskoulutuksen koulutuspäällikkö Janne Haikansalo kertoo.

– Ammattiosaajille on nyt uutena palveluna tarjolla työssä kotouttavaa koulutusta eli jos he työllistyvät kesken kotoutumiskoulutuksen, niin kotoutumista ja kielen oppimista jatketaan työn tekemisen ohessa.

Opiskelija on työpaikallaan normaalissa työsuhteessa ja saa samalla TAKKilta suomen kielen opetusta vähintään viisi tuntia viikossa, joko verkossa tai lähiopetuksena.

– Opetuksen sisältö muotoutuu opiskelijan ja hänen työpaikkansa tarpeista. Onkin tärkeää, että myös työnantaja sitoutuu tähän prosessiin, Janne Haikansalo korostaa.
 


TAKKin Nirvan kampuksella järjestettävässä kotoutumiskoulutuksessa on tällä hetkellä noin 300 osallistujaa, joilla on monenlaisia koulutustaustoja. – Kartoitamme jokaisen osaamisen ja selvitämme minkälaista täydentävää koulutusta kukin tarvitsee työllistyäkseen Suomessa, koulutuspäällikkö Janne Haikansalo kertoo. (Kuva Jenni Satola)
 

Uusi palvelu saattaa lisätä vieraskielisten rekrytointia, saahan työnantaja oppilaitoksen tuen kielen opettamiseen. Tavoitteena on aina pitkäaikainen työsuhde, ei pätkäpesti.

– Maahanmuuttajista osa haluaa ja heidän on järkevääkin lähteä töihin jo varhaisessa vaiheessa kotoutumista. Uskallan jo sanoa, että tästä ammattiosaajille kohdennetusta palvelusta on heille selkeästi hyötyä.

Uusi koulutusmalli auttoi Agnes Hodácsin nopeasti työelämään

Unkarista Suomeen muuttaneella Agnes Hodácsilla, 47, on hyviä kokemuksia työssä kotouttavasta koulutuksesta. Hän oli TAKKilla kotoutumiskoulutuksessa, kun ikäihmisten hoivakodista tarjottiin kesätöitä. Uusi koulutusmalli mahdollisti kieliopintojen jatkamisen työpaikalla.

– Se sujui hyvin. TAKKilla on hyvät opettajat ja opinto-ohjaaja, ja työnantaja on joustava. Opiskelin verkossa muutaman tunnin kahtena päivänä viikossa, Agnes Hodács kertoo suomeksi.

Hän muutti Suomeen kaksi vuotta sitten unkarilaisen miesystävänsä perässä ja ajatteli menevänsä töihin siivousalalle, mutta työhakemuksiin ei tullut vastauksia. Kielitaidottomuus oli selvä este työllistymiselle.

Hodács aloitti suomen kielen opinnot yksityisessä kielikoulussa ja jatkoi niitä kotoutumiskoulutuksessa TAKKilla. Siellä häntä kannustettiin hyödyntämään 30 vuotta sitten Unkarissa suorittamaansa lähihoitajatutkintoa ja pitkää työkokemustaan lääkärin assistenttina, eli hakemaan työharjoittelupaikkaa hoitoalalta.

Harjoittelujakso sujui niin hyvin, että Hodács sai samasta hoivakodista myös kesätöitä ja kesän jälkeen hoiva-avustajan paikan.

– Viihdyn hyvin, sillä työpaikalla on iloisia ihmisiä, kiva ilmapiiri ja kielitaitoni paranee koko ajan. Työkavereiden joukossa on kolme muutakin maahanmuuttajaa, Afganistanista, Mauritiukselta ja Thaimaasta, ja juttelemme keskenämme suomeksi. Nyt uskallan puhua suomea jo muuallakin, esimerkiksi kaupassa. Se on hienoa!
 


Työssä kotouttava koulutus sopi erinomaisesti nokialaiselle Agnes Hodácsille. Hän sai töitä hoiva-avustajana ja mahdollisuuden kieliopintoihin työpaikallaan. Kotonakin tulee päntättyä suomen kieltä, sillä tavoitteena on suorittaa kielitutkinto. (Kuva Jenni Satola)

 

​​​​​​​Teksti: Jenni Satola, Effet Oy