Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Työpaikkasuomi-koulutus tuo suomen kielen opiskelun lähelle työelämää (Pirkanmaa)

Työnantajaa usein askarruttaa palkattavan vieraskielisen henkilön kielitaito sekä toisaalta työtehtävien edellyttämä suomen kielen taito. Kullakin alalla on omanlaistaan erikoissanastoa. Miten työntekijän riittävästä kielitaidosta voidaan varmistua?

Miten varmistutaan siitä, että työntekijän suomen kielen opiskelu vastaa sisältönsä puolesta työn asettamia vaatimuksia? Tarvitseeko työntekijä työtehtävien hoitamisen lisäksi riittävää suomen kielen taitoa myös työpaikan epämuodollisempiin keskusteluihin? Työpaikkasuomi-koulutuksen avulla suomen kielen opiskelu on ammatillisesti suuntautunutta ja suunnitellaan tarpeisiin sopivaksi.

Työpaikkasuomi-koulutus vastaa tämän päivän kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin

Koulutuksen sisältö voidaan räätälöidä vastaamaan sekä työntekijän että työnantajan yksilöllisiä tarpeita. Kielikoulutus tukee lisäksi laajemmin työpaikan monimuotoisuutta, jonka on todettu edistävän myös yrityksen kilpailuetua. Hyvistä ja sitoutuneista osaajista käydään nykyään yhä kovempaa kilpailua, ja monet näistä osaajista ovat vieraskielisiä. Tässä työnantajan tarjoama ammatillisesti suuntautunut kielikoulutus toimii arvokkaana vetovoimatekijänä.

Koulutuksen avulla parannetaan paitsi työntekijöiden kielitaitoa, usein myös työntekijän sitoutumista työnantajaan, työntekijän viihtyvyyttä työssä sekä koko työpaikan yhteisöllisyyttä. Työpaikkasuomen edistämä työnantajien hyvä rekrytointivalmius on myös edellytyksenä laajemmalle kansainvälisen rekrytoinnin edistämiselle sekä hallituksen Talent Boost -ohjelman tavoitteiden saavuttamiselle.

Koulutuksen kustannukset jaetaan työnantajan ja ELY-keskuksen kesken

Työpaikkasuomi-koulutusta toteutetaan ELY-keskuksen TäsmäKoulutuksena, jolloin ELY-keskus maksaa koulutuksen hinnasta 70−50 % riippuen työnantajan koosta. Työpaikkasuomi-koulutusta on pilotoitu aiemmin valtakunnallisesti Työvoiman liikkuvuus Suomessa ­­-hankkeessa. Nyt koulutusta varten on kilpailutettu usean palveluntuottajan toimittajarekisteri ja palvelua toteutetaan ympäri Suomen. Joillakin alueilla palvelu tunnetaan myös Työpaikkaruotsin nimellä.

Pirkanmaalla Työpaikkasuomea tuottaa 15 palveluntuottajaa

Tästä joukosta työnantaja voi valita omaan tarpeeseensa sopivan kouluttajan ja sopia tarpeidensa mukaan kielikoulutuksen käytännön toteuttamiseen liittyvistä asioista. Työnantaja pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen, jonka jälkeen katsomme yksilöllisesti työnantajan koulutustarpeen ja räätälöimme sopivan koulutuskokonaisuuden.

Kuvituskuva.

Lisätiedot

Leena Tuunanen
leena.tuunanen(at)ely-keskus.fi
Pirkanmaan ELY-keskus

https://www.suomi.fi/palvelut/tyopaikkasuomi-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/e34b2432-8065-4351-9a12-e9627ec12f4a