Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kansainväliset osaajat palvelumuotoilijoina: Talent Traction -hankkeella osaamisen näyttöjä ja työelämäyhteyksiä (Pirkanmaa)

Tunnistaako suomalainen työelämä riittävästi kansainvälisten osaajien osaamista?

Moni korkeakoulutettu kansainvälinen osaaja törmää Suomessa samaan haasteeseen: kuinka sanoittaa ja tehdä näkyväksi omaa aikaisempaa osaamista ja koulutusta? Suomeen muuttaneilla korkeakoulutetuilla osaajilla on toisinaan jo valmis korkeakoulututkinto, sekä parhaimmillaan vuosikymmenten työkokemus omalta alaltaan.

Silti tiedetään, että korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien osaaminen jää toisinaan piiloon. Syynä lienee se, ettei aikaisempaa opinto- ja työkokemusta osata riittävän tehokkaasti tunnistaa suomalaisilla työmarkkinoilla. Työllistymisen edistämiseksi olisikin tärkeää tarjota korkeakoulutetuille osaajille mahdollisuuksia näyttää osaamistaan käytännössä työelämässä.

Palvelumuotoillen osaamisen näyttöä maahanmuuttaneille: Talent Traction -pilotti

Talent Traction: Co-Creating Multicultural Workplace oli TE-palveluiden ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen pilottihanke. Työvoimakoulutuksena toteutettua hanketta rahoitti Pirkanmaan ELY-keskus. Hankkeen tavoitteena oli auttaa korkeakoulutettuja työtä hakevia maahanmuuttajia ja suomalaisia yrityksiä kohtaamaan toisensa. Pilotti toteutettiin aikavälillä 17.1.–17.8.2022 ja siihen osallistui yli 15 opiskelijaa sekä 10 yritystä.

Hankkeen aikana osaajat toteuttivat yrityksille palvelumuotoiluprojekteja, joissa he kehittivät räätälöityjä ratkaisuja kansainvälisien rekrytointien vauhdittamiseksi, sekä monimuotoistuvan työelämän tukemiseksi. Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden kehittämistä ja suunnittelua yhdessä käyttäjän kanssa. Sen tavoitteena on löytää juuri yrityksen tarpeisiin sopivia sekä liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja.  

”Hankkeessa vahvistettiin oman osaamisen tunnistamista sekä toisaalta myös sen näyttämistä palvelumuotoiluprojektin keinoin. Oman osaamisen tunnistamista tukee sen peilaaminen ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään.” kertoo Talent Traction hanketta luotsannut Johanna Koivulampi-Howard TAMKilta.

Pilottikoulutuksen yhteydessä kehittyivät paitsi opiskelijoiden palvelumuotoilutaidot, myös suomen kielen taito, projektiosaaminen, sekä tapahtumatuotannon taidot. Tämän lisäksi heidän ymmärryksensä suomalaisesta työelämästä sekä yritysmaailmasta vahvistui.

Talent Traction päätöstilaisuus järjestettiin International House Tampereen tiloissa 15.8.2022. Tilaisuudessa kuultiin hankkeeseen osallistuneiden osaajien kokemuksia palvelumuotoilusta sekä heidän projektiensa lopputuloksia. Osaajien palvelumuotoiluprojektien päättötöinä syntyi monimuotoisuussuunnitelmia, visualisoituja palvelupolkuja, sekä esitteitä työyhteisöille ja yrityksiin rekrytoitaville henkilöille. Lisää projektien tuloksista voi lukea Tampereen yliopiston verkkosivuilla.


Talent Traction -hankkeeseen osallistuneet kansainväliset osaajat.

Moninainen osaaminen etuna palvelumuotoilussa   

Palvelumuotoiluprojektit voivatkin olla yksi konkreettinen tapa näyttää kansainvälisten osaajien osaamista käytännössä ja tehdä sitä paremmin tunnetuksi suomalaisille työnantajille. Palvelumuotoilussa osaajat perehtyvät yrityksen tarpeisiin ja ongelman ratkaisuun muun muassa tutkimuksen, haastattelujen sekä työpajojen keinoin.

”Palvelumuotoilutiimeissä oleellista on monimuotoisuus, ja se, että ihmiset tulevat erilaisista taustoista. Palvelumuotoilussa tämä on hyvä, sillä se edistää sitä, että ratkaisut on kehitetty moninaisissa tiimeissä, moninaista osaamista hyödyntäen. Tämän lisäksi palvelumuotoilutaidot ovat etu työmarkkinoilla.” Koivulampi-Howard kertoo.

Kansainvälisillä osaajien osaamisen tunnistamiseen tulee jatkossakin kiinnittää huomiota. Erityisen tärkeää on tarttua siihen osaamiseen, jota osaajilla on karttunut suomalaisen työelämän ja korkeakoulujen ulkopuolella. Monimuotoistuva työelämä tarvitsee uusia näkökulmia ja lähestymistapoja. Suomella ei ole varaa menettää sitä osaamista, mitä kansainväliset osaajat tuovat pöytään.

Lue myös muut Osaaminen näkyviin -viikon juttumme:

Kokkeja, koneistajia ja hitsaajia - Maahan muuttaneiden taidot selville ja käyttöön kotoutumiskoulutuksessa

Elinikäinen ohjaus parantaa oppimistuloksia ja edistää siirtymiä työelämään

Oman osaamisen tunnistaminen antaa suuntaa muuttuvassa työelämässä