Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

 

 

Försummelse av avfallslagen kan leda till en betydande avgift – det här är producentansvar inom avfallshantering

Media har under de senaste dagarna rapporterat om fallet där däckaffären har dömts att betala staten om en kännbar vinning av brott. Försummelsen av producentansvaret inom avfallshantering kan snedvrida konkurrensen mellan företagen och störa avfallshanterings- och återvinningssystem.

Däck. Foto: Pixabay

En betydande del av den finska avfallshanteringen och materialåtervinningen baserar sig på tillverkarnas, förpackarnas och distansförsäljarnas - det vill säga olika företagens – skyldighet att ordna avfallshanteringen av sina produkter som släppts ut på marknaden efter att produkterna tagits ur bruk. Producentansvaret omfattar förpackningar, ackumulatorer och batterier, bilar, elektriska och elektroniska produkter samt däck och papper.

”Ordet producentansvar kanske inte är bekant för alla, men det är fråga om vår allas vardag. Vi kan föra tidningar till pappersinsamling, däck till däckaffären, batterier till närbutiken och kartonger till återvinningspunkten och tack vare producentansvaret är detta lätt och huvudsakligen kostnadsfritt”, konstaterar Jaana Mäenpää som övervakar producentansvar för batterier och ackumulatorer vid NTM-centralen i Birkaland.

Fripassagerare snedvrider konkurrensen och bryter mot lagen

Skötseln av producentansvaret är en lagstadgad skyldighet liksom betalning av skatter. Den största delen av företagen tar hand om sina skyldigheter på rätt sätt men bland företagen finns också medvetna och oavsiktliga fripassagerare.

”Om man inte sköter sitt producentansvar kan detta leda till rättegångar och domar för brott mot avfallslagen där ekonomisk vinning dömas förverkad till staten. Det kan vara fråga om betydande summor”, beskriver ledande producentansvarsövervakare Teemu Virtanen.

Företaget har ingenting att oroa sig för om producentansvaret har blivit oskött av misstag. Myndigheterna närmar sig fripassagerare först genom att skicka ett övervakningsbrev som orsakar inga extra kostnader för företaget.

Det är lätt att sköta producentansvaret genom att ansluta sig till en producentsammanslutning

När varje producentansvarigt företag tar hand om sina skyldigheter enligt lagen, delas kostnader jämnt mellan företagen och det kan garanteras en rättvis konkurrens mellan olika företag. Då fungerar avfallshanterings- och återvinningssystem på planerat sätt.

”Det är viktigt att påpeka att för skötseln av producentansvaret räcker inte att företaget själv tar emot kasserade produkter. Skötseln av producentansvaret omfattar många slags skyldigheter som anknyter till bland annat ett omfattande insamlingsnätverk, materialåtervinning, rapportering och informering som riktas till konsumenter”, Mäenpää berättar.

Producentansvaret sköts genom att ansluta sig till en sammanslutning för varje produktgrupp. Då sköter producentsammanslutningen alla lagstadgade insamlings-, återvinnings- och informeringskrav samt rapportering till myndigheterna för företaget.


Läs mer om producentansvar och producentsammanslutningar:

Testa om ditt företag berörs av producentansvar:


Ytterliga information för företag:

Ytterliga information för medierna:

Uppdaterad: 25.03.2024