Etelä-Savon ELY-keskus

Navigointivalikko

Web sisällön esitys

Yhteystiedot

Aukioloaika

ma - pe 8.00 - 16.15

Puhelinvaihde

0295 024 000

Postiosoite 

PL 164, 50101 Mikkeli

Käyntiosoite 

Jääkärinkatu 14, Mikkeli

Kirjaamo

Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50101 Mikkeli
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Uutisia alueelta

Etelä-Savon ELY-keskus - uusimmat tiedotteet

Valtakunnalliset ja yhteistiedotteet

Tiedotteita alueelta (23.9.2020 saakka)

Tiedotteita alueelta (23.9.2020 saakka)
null Suomenniemen kesäkuisen pumppaamovuodon hetkelliset ja pidempiaikaiset vaikutukset jäivät pieniksi (Etelä-Savo)

Suomenniemen kesäkuisen pumppaamovuodon hetkelliset ja pidempiaikaiset vaikutukset jäivät pieniksi (Etelä-Savo)

Suomenniemen jätevedenpuhdistamon yksi pumppaamo meni epäkuntoon 18.6.2020. Vika aiheutti sen, että puhdistamatonta jätevettä pääsi ympäristön ja vesistöön noin 40 m3. Tieto vuodosta saatiin lähiasukkaalta ja korjaustoimenpiteet tehtiin heti tämän jälkeen 23.6.2020.

Päästön vaikutus purkuvesistössä oli havaittavissa lähinnä hetkellisenä hygieenisen laadun heikkenemisenä Häränlahden alueella ja kokonaisfosforin sekä ammoniumtypen korkeampana pitoisuutena purkuvesistössä.

Päästöstä ei arvioida aiheutuvan pitkäaikaisvaikutuksia. Pumppaamorikon seurauksena tapahtuneen jätevesipäästön arvioidaan olevan kokonaisuudessaan vaikutuksiltaan vähäinen, eikä sitä voida erottaa normaalista jätevedenpuhdistamon ja muusta Kuolimoon kohdistuvasta kuormituksesta.

Pumppaamon vikaantuminen johtui todennäköisesti ukkosen aiheuttamasta sulakkeen laukeamisesta. Vika esti myös häiriöilmoituksen lähtemisen pumppaamolta.

Päästön vaikutuksia selvitettiin ottamalla vesistönäytteitä 24.6.2020. Lisänäytteitä otetiin elo- ja syyskuussa. Ympäristökonsultti laati selvityksen vesistövaikutuksista.

Lisätietoja:

Verkostopäällikkö Sami Kaipainen, Mikkelin Vesilaitos, p. 050 311 7120

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 228