Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maakaasulämmityksen vaihtajia tuetaan uudella avustuksella - fossiilisesta lämmityksestä luopuville tarjolla useita eri tilanteisiin sopivia tukimuotoja

 

Kaasulämmitteisten pientalojen omistajille tarjotaan nyt samankaltaista avustusta, jota öljylämmityksen vaihtajat ovat voineet hakea ELY-keskuksesta kahden vuoden ajan. Avustuksen jatkuva haku on avattu 18.10., ja sitä voi hakea 7.4.2022 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.

Uutta avustusta voidaan myöntää pientaloille, jotka on liitetty maakaasua kuljettavaan siirtoverkostoon. Suomessa arvioidaan olevan noin 4 000 avustuskelpoista kotitaloutta. Tukea voi hakea maakaasua käyttävän kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, ei kuitenkaan fossiilisia polttoaineita tai biokaasua tai -öljyä käyttävällä lämmitysjärjestelmällä.

”Käsillä oleva energiakriisi alleviivaa, että kalliista ja riskialttiista fossiilienergiasta on irtauduttava nopeasti. Tämä koskee myös koteja. Kotitalouksille tarjolla olevat lämmitystaparemonttituet ovat olleet erittäin suosittuja, ja nyt avustusta on tarjolla myös maakaasulämmityksestä luopuville. Kannustan lämpimästi harkitsemaan, olisiko nyt hyvä hetki vaihtaa oman kodin lämmitys kestävämmäksi, ja selvittämään omaan tilanteeseen sopivin tukimuoto”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Fossiilisesta lämmityksestä pois vaihtavia pientalojen omistajia tuetaan nyt monin eri tavoin, joten kukin kotitalous voi valita omaan tilanteeseensa ja rakennukseensa parhaiten sopivan tukimuodon useista vaihtoehdoista. Yhteen kohteeseen voi kuitenkin saada vain yhdenlaista valtion tukea.

ELY-keskuksen avustuksen lisäksi lämmitysremontteihin on tarjolla kotitalousvähennystä verotuksessa sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energia-avustusta. Jälkimmäistä avustusta on tarjolla myös taloyhtiöille.

Avustuksen ehdot pitkälti samat kuin öljylämmityksen vaihtajille

Uutta avustusta tullaan myöntämään maakaasulämmityksen vaihtajille pitkälti samoin ehdoin kuin öljylämmityksen vaihtajille. Avustusta voivat hakea ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien omakoti- ja paritalojen omistajat, ja sitä voidaan myöntää uudesta lämmitysmuodosta riippuen 2 500 tai 4 000 euroa. Avustuskelpoisia ovat 7.4.2022 jälkeen syntyneet kustannukset.

”Hakijan kannattaa tutustua huolellisesti omaan kiinteistöön parhaiten sopiviin lämmitysratkaisuihin sekä avustuksen hakuohjeisiin. Hakuprosessi sujuu helpoiten, kun hankkii kerralla kaikki tarvittavat liitteet ja tekee hakemuksen sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa”, suosittelee ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset.

Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavaa avustusta on hakenut reilun kahden vuoden aikana jo yli 25 000 kotitaloutta. Avustushakemuksista on käsitelty tähän mennessä lähes 18 000, ja myönteisen päätöksen on saanut yli 16 000 hakijaa. Lähes 12 000 pientalon omistajaa on jo vaihtanut lämmityksen ja saanut avustuksen tililleen.

Lue lisää

Asiakaspalvelu ja neuvonta