Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lämmin sääjakso lisännyt sinilevähavaintoja - juhannusviikolla pintavedet tavanomaista lämpimämpiä (Kaakkois-Suomi)

Viime päivien lämmin jakso on kohottanut vesistöjen pintaveden lämpötilaa siten, että Kaakkois-Suomen sisävesillä lämpötila on ajankohtaan nähden 2-3 astetta keskimääräistä korkeammalla. Juhannusviikonlopun lähestyessä myös sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt ja ilmoituksia on tullut usealta paikalta sekä Etelä-Karjalan että Pohjois-Kymenlaakson järvialueilta.

Kaakkois-Suomen viikoittaisilta vakiohavaintopaikoilta sinilevää on havaittu toistaiseksi vain vähäisinä määrinä (lähinnä levähippuja veteen sekoittuneena tai raitaa rantaviivassa). Etelä-Karjalan vakiokohteilta oli alkuviikon aikana todettu pieniä määriä sinilevää Kivijärven Kuuksenenselältä Lemiltä, Saimaan Ukonlinnasta Imatralta ja Simpelejärveltä Parikkalan Rantapuiston rannan edustalta. Kymenlaakson puolelta vastaavia havaintoja oli Iitin Urajärveltä. Tämän lisäksi Kouvolan kaupungin terveysvalvonta olivat uimarantakierrosten yhteydessä kirjannut havaintoja vähäisestä sinilevämäärästä Iitin Levijärveltä ja Vuolenkoskelta sekä Kouvolan Sompaselta ja Lappalanjärveltä.

Yleisöilmoitusten perusteella sinilevää oli kuluneen viikon aikana havaittu kymmenestä kohteesta, joista pintakertymiä tai muutoin runsaita sinileväesiintymiä oli seitsemällä. Havainnot olivat osin samoilta järvialueilta kuin edellä mainitut: mm. Simpelejärven Oravanniemen edustalta, Läntisen Pien-Saimaan Sunisenselältä, Kivijärven Ytsaarenselän alueelta, Lappalanjärven pohjoisosalta ja Sompaselta.

Osassa kohteista sinilevien mahdollisesti aiheuttama haitta voi olla jo ohi. Useasti kesän ensimmäinen sinilevien esiintymisjakso ajoittuu juhannuksen tienoille ja on tyypillisesti nopeasti ohimenevä, varsinkin vähäravinteisilla ja muutoinkin vedenlaadultaan moitteettomilla järvillä. Toisaalta sinilevä voi alkukesän hellejaksojen ja veden lämpötilan nousun seurauksena runsastua alueen muillakin järvillä. Kellertävää männyn siitepölyä on paikoin edelleen vedenpinnalla.

Kaakkois-Suomen alueen sisävesien pintalämpötilat vaihtelevat yleisesti 18-22 asteen välillä, mutta voimakkaat tuulet voivat sekoittaa ja nostaa syvemmältä viileää vettä pintaan. Ajankohdan kaikki kirjatut levä- ja lämpötilahavainnot ajankohtineen löytyvät Järviwiki- sivustolta.

Kaakkois-Suomen rannikolla levätilanne on ollut rauhallinen eikä sisäsaaristoalueelta ole tullut havaintoja sinilevän runsastumisesta.  Haapasaaren tuntumassa, avomerialueella, sinilevää on kuitenkin ajoittain havaittu hippuina vesimassaan sekoittuneena, mutta viime päivien tuuliset säät eivät ole mahdollistaneet pintakertymien muodostumista. Rannikkovesien viileys on myös rajoittaa sinilevien kasvua. Suomenlahden avomerialueella pintaveden lämpötila ei ole juuri noussut yli 15 asteen. Itäisen Suomenlahden suojaisilla lahtialueilla vesi voi kuitenkin jo olla 18-20 asteista.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Tietoa sinilevistä ja niiden haitoista löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Lähetä omat levähavaintosi Järviwikiin

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös omia yleisöhavaintoja. Havainnot voi tallentaa Järviwikiin suoraan havaintopaikalta puhelimen avulla. Havaintolähettiä voi käyttää Järviwikin tunnuksilla.

Kaakkois-Suomen viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta viikoittain noin 19 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedottaa levätilanteesta säännöllisesti.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle, puh. 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Levänäytteen lähettämisestä on sovittava erikseen.

Verkossa:

Järviwiki:

www.syke.fi:

www.ymparisto.fi:

www.ely-keskus.fi

 

Lisätietoja
Hydrobiologi Jouni Törrönen 
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi  
puh. 0295 029 296

 

 


 


Alueellista tietoa