Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma valmistuu (Järvi-Suomi)

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadinta on loppusuoralla. Ohjelman toimenpiteitä sekä toimeenpanoa suunniteltiin Mikkelissä 6.11.2019 pidetyssä asiantuntijatyöpajassa. Osallistujat edustivat ELY-keskusten maaseudun, maatalouden, ympäristön ja vesiensuojelun asiantuntijatahoja. Pajatyöskentelyä veti Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Maaseudun elinvoimaisuus tärkeää ilmasto- ja ympäristötyössä

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman visiossa näkyvät maaseudun elinvoimaisuus, hiilineutraalius, puhtaat vesistöt sekä luonnon monimuotoisuus. Ohjelman toimeenpanossa tärkeä rooli on maaseutuohjelmalla.  

Vesistöjen tilan parantamiseen tärkeitä toimenpiteitä ovat maan kasvukunnon parantaminen ja ylläpito, luonnonmukainen tuotanto sekä lannankäsittelyyn ja levitykseen liittyvät toimet. Lisäksi valuma-aluekohtainen pilotointi, kosteikot ja nurmiviljely nähdään tärkeinä toimina Järvi-Suomen vesistöjen tilan parantamisen kannalta. Ympäristötoimien kohdentamista pyritään parantamaan tunnistamalla herkkiä alueita yhdistelemällä tietokantojen tietoja peltolohkotasolla.

Järvi-Suomen hiilineutraaliutta edistetään erityisesti uusiutuvien energialähteiden käytön ja kiertotalouden edistämisellä sekä nurmitaloutta ja kasvinviljelyyn liittyvää hiilensidontaa tukemalla. Maaseutuohjelman uudeksi toimenpiteeksi ehdotetaan pienten ja heikkotuottoisten peltojen metsitystä.

Luonnon monimuotoisuutta tulisi edistää erityisesti laiduntamisen, luonnonmukaisen viljelyn, sekä maisemanhoidon ja perinnebiotooppien kautta. Lisäksi eliöstön tasapainoisuutta tulisi tukea muun muassa vieraslajien torjunnan ja ekosysteemipalvelujen tukemisen avulla.

Vastuullisen ja kannattavan liiketoiminnan sekä kestävän asumisen tavoitteeseen pyritään edistämällä hajautetun ja uusiutuvan energian tuotantoa ja hyödyntämistä sekä ympäristöystävällistä liiketoimintaa. Laadukkaat ja monipuoliset lähipalvelut nähdään myös tärkeinä toimina.

Ohjelma julkaistaan tammikuussa

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman sisällöt on nyt lyöty lukkoon. Ohjelma viimeistellään ennen joulua ja esitellään tammikuussa pidettävässä seminaarissa.

Järvi-Suomen maakunnat erilaisia

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta. Ohjelmaa valmistellaan viiden Järvi-Suomen alueen ELY-keskuksen yhteistyönä. Hanke on rahoitettu kyseisten ELY-keskusten maaseutuohjelman teknisestä tuesta.

Lisätietoja: 

Sari Rannanpää, asiantuntija, MDI, sari.rannanpaa(at)mdi.fi, p. 050 523 6872

Maija Puurunen, yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 074

Pekka Tahvanainen, yksikön päällikkö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 107

Juha Kaipiainen, yksikön päällikkö, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 692

Ulla Mehto-Hämäläinen, yksikön päällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus, ulla.mehto-hamalainen(at) ely-keskus.fi, p. 029 502 4577

Jyrki Pitkänen, yksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jyrki.pitkanen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 9078


Alueellista tietoa