Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pietarsaaren, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn päivitetyt liikenneturvallisuussuunnitelmat esitellään yleisölle 9.10.2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pietarsaaren, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys on valmistumassa. Suunnitelmia esitellään seudun asukkaille, päättäjille ja medialle Pietarsaaressa 9.10.2014 järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Tilaisuus pidetään Campus Allegron Rotunda-salissa klo 18.00 alkaen. Suunnitelmaa esittelevät seudun kuntien edustajat sekä suunnitelmaa laatinut konsultti. Tilaisuudessa kuullaan lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen puheenvuoro turvallisen liikkumisen edistämisestä Pietarsaaren seudulla.

Suunnitelman myötä kohti turvallista liikkumista Pietarsaaren seudulla

Loppuvuodesta 2013 käynnistyneen suunnitelmatyön aikana kuultiin seudun asukkaita, yrittäjiä ja päättäjiä, toteutettiin maastotarkasteluja liikenneympäristön ongelmakohtiin, kartoitettiin liikkumistottumuksia seudulla ja selvitettiin liikenneturvallisuuden nykytilaa muun muassa onnettomuustietojen avulla. Valmistumassa olevassa suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä liikenneympäristön parantamiseksi, kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön kehittämiseksi sekä liikenneturvallisuusyhteistyön tiivistämiseksi seudulla.

Liikenneympäristön toimenpideohjelmassa esitetään toteutettavaksi liikenneympäristön parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Toimenpiteille on määritelty kiireellisyysjärjestys siten, että ensimmäisenä toteutetaan pieniä, mutta vaikutuksiltaan tehokkaita toimenpiteitä. Näitä ovat mm. nopeusrajoitusten laskeminen ja niiden noudattamisen tukeminen erilaisin pienin toimenpitein sekä liittymien parantamiset erityisesti kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta.

Ainoastaan liikenneympäristöön kohdistuvilla teknisillä toimenpiteillä ei saavuteta suunnitelmassa asetettua onnettomuuksien vähenemätavoitetta, joten keskeisessä roolissa on myös kuntalaisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Tämä edellyttää kuntien sitoutumista aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön ja suunnitelmatyössä laaditun liikennekasvatussuunnitelman toteuttamiseen. Lisäksi hyvän liikenneturvallisuuden edellytykset luodaan maankäytön suunnittelun keinoin kaavoituksen yhteydessä vaikuttamalla toimintojen ja asuinalueiden sijoitteluun ja vähentämällä siten erityisesti autolla liikkumisen tarvetta.

Onnettomuusanalyysin ja valtakunnallisten sekä alueellisten tavoitteiden pohjalta kunnille laadittiin myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentämistavoite. Onnettomuuksia vähentämällä voidaan säästää niitä valtion ja kuntien kustannuksia, joita onnettomuuksista aiheutuu. Liikenneympäristön parantamistoimenpiteisiin sijoitettu raha saadaan takaisin onnettomuuskustannusten säästöinä.

Pietarsaaren, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksestä ovat vastanneet yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Pietarsaaren kaupunki, Pedersören kunta ja Uudenkaarlepyyn kaupunki. Suunnitelmatyöhön ovat lisäksi osallistuneet Liikenneturva ja poliisi. Asiantuntijana on toiminut Ramboll Finland Oy Vaasasta.

Liite

 

Lisätietoja:

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kjell Lind, puh. 040 5383 509, Mikael Björses, puh. 040 167 6330
  • Pietarsaaren kaupunki, Harri Kotimäki, puh. 044 7851 750
  • Uudenkaarlepyyn kaupunki, Peter Sjöblom, puh. 044 7219 013
  • Pedersören kunta, Yvonne Liljedahl-Lund, puh. 050 5545 725
  • Suunnitelmaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy, Hannakaisu Turunen, puh. 044 3261 797, Mikko Uljas, puh. 0400 665 719, Klas Hytönen, puh. 050 339 7572, Terhi Svenns, puh. 050 358 0733

Alueellista tietoa