Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

 

 

Uusia kasvoja tuottajavastuun tiimissä - tutustu Henriikkaan, Enniin, Mattiin ja Millaan!

Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajavastuun tiimi on saanut uusia kasvoja. Lue Henriikka Harisen, Enni Virtasen, Matti Silvolan ja Milla Kolehmaisen esittelyt! 

Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajavastuun tiimissä on aloittanut tänä vuonna Matti Silvola (vas.), Enni Virtanen, Henriikka Harinen ja Milla Kolehmainen. 

 

Henriikka Harinen, ylitarkastaja


Kuka olet ja mitä teet? 

Olen Henriikka Harinen ja työskentelen tuottajavastuutiimissä SUP-alan valvojana. EU:n SUP-direktiivi toi tuottajavastuun alaisuuteen tietyt kertakäyttömuovituotteet sekä muovia sisältävät kalastusvälineet, joten SUP on tuottajavastuualana uusi. Työnkuvani valvojana on monipuolinen ja työpäivät vaihtelevia. Työpäiviini mahtuu muun muassa paljon uuden alan ja toimijoiden ohjausta ja neuvontaa, viestintää ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa.  

Mikä on taustasi?

Olen koulutukseltani oikeustieteen maisteri. Opintojeni aikana innostuin ympäristö- ja kiertotalousteemoista ja olen työskennellyt erityisesti jätteisiin liittyvän sääntelyn parissa. Hain Pirkanmaan ELY-keskukseen töihin valtakunnallisiin tuottajavastuuviranomaistehtäviin, sillä halusin kehittää omaa osaamistani ja saada siihen uutta näkökulmaa. Työ on täyttänyt odotukseni ja olen viihtynyt tehtävissäni hyvin.

Mitä odotat uudelta tehtävältäsi? 

Minusta on erityisen motivoivaa, että pääsen tekemään töitä kiertotalouden ja ympäristön hyväksi. Rakennamme toisaalta myös tasapuolisia toimintamahdollisuuksia yrityksille varmistamalla, että yritykset hoitavat tuottajavastuunsa. Koen tekeväni tärkeää työtä ja tehtäväni ovat osoittautuneet erittäin monipuolisiksi ja mielenkiintoisiksi. Uudessa alassa oman haasteensa tuo se, että SUP-direktiivin velvoitteet ovat kaikille uusia eikä kaikkeen ole välttämättä valmista vastausta. Tämä on kuitenkin mielestäni juuri se paras ja antoisin osuus työssäni.

- - - - - - 

Enni Virtanen, ylitarkastaja

 

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Enni Virtanen ja toimin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuollon tuottajavastuun vastuuvalvojana. Työtehtäviini sisältyy muun muassa lausuntojen, päätösten ja linjausten valmistelua, neuvontaa ja ohjausta, vapaamatkustajavalvontaa, seurantatietojen tarkastamista ja raportointia sekä yhteistyötä muiden viranomaisten ja tahojen kanssa.

Mikä on taustasi? 

Koulutukseltani olen filosofian maisteri ympäristötieteistä. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt Tampereen kaupungilla ympäristötarkastajan sijaisena ja Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikössä ylitarkastajana.

Mitä odotat uudelta tehtävältäsi? 

Tuottajavastuun valvojana pääsen osaltani edistämään kiertotaloutta. Työnkuva on hyvin laaja-alainen ja monipuolinen, ja sen takia tehtävä on sekä kiinnostava että haastava. Haastavuutta lisää myös jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Kiinnostavaa on päästä tekemään kansainvälistä yhteistyötä muiden EU-maiden viranomaisten kanssa.

- - - - - -

Matti Silvola, ylitarkastaja


Kuka olet ja mitä teet?

Olen Silvolan Masa ja asun Tampereella. Ihan paljasjalkainen tamperelainen olen. Tuottajavastuutiimissä tehtäviini kuuluu erilaisia tuottajavastuun tietojärjestelmäasioita ja tietojenkäsittelyä sekä juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjiin liittyviä valvontatehtäviä. 

Mikä on taustasi?

Viimeiset 15 vuotta olin Suomen ympäristökeskuksessa pääosin pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvissä tehtävissä. Lisäksi olin myös eri ympäristövalvontajärjestelmien kehitystehtävissä sekä käsittelin niihin liittyviä kohde- ja tilastotietoja. Myös tuottajarekisteri on tuttu jo menneiltä vuosilta. Olen ollut aikaisemminkin töissä Pirkanmaan ELY-keskuksessa ja sitä edeltävässä Pirkanmaan ympäristökeskuksessa tutkimusosastolla sekä ympäristönsuojeluosastolla. Muutos ei ollut kovin iso, kun siirryin osittain tutussa ympäristössä hieman uudenlaisiin tehtäviin.

Mitä odotat uudelta tehtävältäsi?

Uudet tehtävät liittyvät aiempaa selkeämmin kiertotalouteen. Lisäksi saan nyt uusia näkökulmia ympäristöasioiden valvontaan. Tehtävät ovat osittain teknisempää itsenäistä tekemistä, mutta sisältävät myös tiimityötä. Tietysti vaihtelua tuo, kun on jonkun verran uusien asioiden opettelemista ja sitä kautta uutta haastetta.

- - - - - -

Milla Kolehmainen, ylitarkastaja


Kuka olet ja mitä teet?

Olen Milla Kolehmainen ja toimin alle 1 milj. euron liikevaihdon yritysten pakkausten tuottajavastuun vastuuvalvojana. Lisäksi toimin etäkaupan tuottajavastuun valvojana pakkausten osalta. Vuoden 2024 alusta aiemmin voimassa ollut miljoonan euron liikevaihtoraja poistuu, ja pakkausten tuottajavastuuvelvoitteet koskevat kaikkia ammattimaisia toimijoita. Muutosten myötä tuottajavastuun piiriin tulee arviolta 20 000-30 000 uutta yritystä Suomessa. Työni sisältää esimerkiksi neuvontaa, sidosryhmäyhteistyötä, raportointia ja vapaamatkustajavalvontaa.

Mikä on taustasi?

Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri (ympäristöpolitiikka ja aluetiede) ja lisäksi olen suorittanut ympäristöalan erikoisammattitutkinnon. Aiemmin olen työskennellyt Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluissa kiertotaloushankkeissa, jossa ohjasin erityisesti yrityksiä kehittämään toimintaansa kiertotalouden suuntaa ja tein kehittämistyötä ja viestintää. Yrittäjänä olen auttanut yrityksiä mm. hiilijalanjälkilaskelmien tekemisessä ja ympäristösertifikaattien hankkimisessa. Olen perehtynyt yritysten vastuullisuusasioihin mutta erityisesti kiertotalous kiinnostaa minua.

Mitä odotat uudelta tehtävältäsi?

Tehtävä vaikuttaa vastuulliselta ja haastavaltakin ja tämä motivoi minua. Odotan sidosryhmäyhteistyötä ja uskon taustastani yritysyhteistyön parissa olevan tehtävässä hyötyä. Innostun viestintään liittyvistä tehtävistä ja tämä työ sisältää myös paljon viestintää. Mukavaa päästä työskentelemään konkreettisesti kiertotaloutta edistävässä tehtävässä mukavan tiimin kanssa.
 

Uppdaterad: 25.03.2024