Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

 

 

Mitä tarkoittaa pakkausten tuottajavastuun laajeneminen? 3 yleisintä kysymystä

Pakkausten tuottajavastuu laajenee ensi vuoden alusta. Muutokset koskevat jopa 30 000 yritystä. Moni toimija on ottanut meihin yhteyttä. Keräsimme vastaukset kolmeen yleisimpään kysymykseen aiheesta.

Ensi vuoden alusta jätehuollon tuottajavastuu laajenee koskemaan kaikkia ammattimaisesti toimivia yrityksiä, jotka saattavat markkinoille pakkauksia. Aiemmin voimassa ollut miljoonan euron liikevaihtoraja poistuu.

- Olemme saaneet aiheesta kymmeniä yhteydenottoja. Kolme ehdottomasti yleisintä kysymystä ovat: koskeeko pakkausten tuottajavastuu yritystäni, mitä sen hoitaminen maksaa ja mitä työtä se aiheuttaa, kertoo ylitarkastaja Tuomo Aunola Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

Yhteydenottoja on tullut muun muassa yrityksiltä, etujärjestöiltä, julkisilta organisaatioilta ja kirjanpitäjiltä.

- Erityisesti moni pienyrittäjä on ollut huolissaan muutoksista. Siksi halusimme koota vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, kertoo ylitarkastaja Milla Kolehmainen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

1. Ketä pakkausten tuottajavastuu koskee?

Ensi vuoden alusta pakkausten tuottajavastuu koskee kaikkia ammattimaisesti toimivia yrityksiä, jotka saattavat pakkauksia ammattimaisesti Suomen markkinoille.

Mikäli Suomeen sijoittunut toimija ei ole arvonlisäverorekisterissä liikevaihdon vähäisyyden takia, toimintaa ei katsota ammattimaiseksi, eikä se ole tuottajavastuussa. 

  • pakkaajat, eli yritykset, jotka pakkaavat tai pakkauttavat tuotteitaan Suomen markkinoille (lukuun ottamatta palvelu- ja viljelijäpakkaukset)
  • maahantuojat, eli yritykset, jotka tuovat Suomeen pakattuja tuotteita
  • etämyyjät, eli ulkomaiset yritykset, jotka myyvät etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan suomalaiselle käyttäjälle
  • palvelu- tai viljelijäpakkausten valmistajat, eli yritykset, jotka valmistavat kyseisiä pakkauksia Suomen markkinoille sekä
  • palvelu- tai viljelijäpakkausten maahantuojat, eli yritykset, jotka tuovat kyseisiä pakkauksia Suomen markkinoille

2. Mitä tuottajavastuun hoitaminen maksaa?

Tuottajavastuunsa voi helpoiten hoitaa liittymällä tuottajayhteisöön. Tuottajayhteisöt ovat maahantuojien ja pakkaajien perustamia yhteisöjä, jotka hoitavat tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisen yritysten puolesta. Tuottajayhteisöt perivät jäseniltään vuosittain kierrätysmaksuja, jotka perustuvat markkinoille saatettujen pakkausten määrään. Suomessa on kaksi hyväksyttyä pakkausten tuottajayhteisöä, Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy.

Yritys voi valita, kumpaan tuottajayhteisöön se liittyy. Kumpaankin liitytään tekemällä sopimus Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n välityksellä.

Tuottajayhteisöjen maksut vuodelle 2024 löytyvät Rinki Oy:n nettisivuilta (rinkiin.fi). Tuottajayhteisöt ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, ja kerätyt maksut käytetään jäsenten tuottajavastuuvelvoitteiden hoitamiseen. Pirkanmaan ELY-keskus tuottajavastuuta valvovana viranomaisena ei määritä eikä kerää kierrätysmaksuja.

3. Mitä työtä tuottajavastuusta aiheutuu?

Kun yritys liittyy pakkausten tuottajayhteisön jäseneksi, tuottajayhteisö huolehtii tuottajavastuun käytännön velvoitteista, kuten keräyksestä ja kierrätyksestä. 

Yrityksen tulee pitää kirjaa markkinoille saattamistaan pakkauksista. Nämä luvut raportoidaan vuosittain tuottajayhteisöille. Raportoinnissa on olemassa kevennetty menettely, joka koskee toimijoita, jotka saattavat markkinoille alle 50 000 kiloa pakkauksia vuodessa. Kevennetyssä menettelyssä raportointi on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin suurimmille toimijoille. 

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan ELY-keskus:
Ylitarkastaja Tuomo Aunola, p. 0295 036 319
Ylitarkastaja Milla Kolehmainen, p. 0295 036 188 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Pirkanmaan ELY-keskus toimii tuottajavastuuta valvovana viranomaisena Suomessa. 

Lue lisää

Uppdaterad: 25.03.2024