Museivägar

Sett ur ett väg- och trafikhistoriskt perspektiv är museivägarna den värdefullaste delen av vårt vägnät.Museivägarna berättar om vägunderhållets och vägtrafikens utveckling, utbyggnaden av kommunikationsnätet och dess byggare, användningen av vägarna och deras användare. Museivägarna bevaras i den form de var när de utsågs till museiobjekt. Inga ändringar görs i objekten, om inte trafiksäkerheten eller objektets bevarande kräver det. Samlingen av museiobjekt utvecklas i enlighet med principerna och kriterierna av en godkänd samlingspolitik.

Via länkarna intill kan du bekanta dig med museiobjekten.

REGIONAL INFORMATION

 


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. På sommaren 17.6.-9.8. kl. 9-15

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).