NTM-centralernas tjänster i coronasituationen

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamhet i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på att säkra samhällets basfunktioner som exempelvis är att ombesörja näringslivets verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet och säkra vattenförsörjningens verksamhet. NTM-centralernas rådgivning för coronastöd 0295 024 800 mån kl. 12.00 – 15.00.

Finansiering, understöd och ersättningar

Gå till finansiering, understöd och ersättningar

Tillstånd och anmälningar

Gå till tillstånd och anmälningar

Etusivu - otsikko ajankohtaista

Aktuellt

ELY-keskukset luovat kestävää hyvinvointia (Etusivu)

NTM-centralerna skapar hållbar välfärd

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart välfärd.

Läs mera om NTM-centralerna