Hyppää sisältöön
ELY-keskukset luovat kestävää hyvinvointia (Etusivu)

NTM-centralerna skapar hållbar välfärd

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart välfärd.

Läs mera om NTM-centralerna