Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - teiden hoito KES

Teiden hoito

Maantie, jossa muutama auto ja taustalla rakennuksia.

Väylävirasto on kohdistanut teiden hoitovastuun Keski-Suomen ELY-keskuksen Itäiselle hankinta-alueelle. Itäinen hankinta-alue käsittää neljä maakuntaa: Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat.

Itäisen hankinta-alueen maanteiden hoito perustuu valtakunnallisiin toimintalinjoihin. Hoito jakautuu viiteen eri kokonaisuuteen: talvihoito, liikenneympäristön hoito, sorateiden hoito, ohjelmoidut korjaukset sekä muut korjaukset.

Talvihoidon laatuvaatimukset määräytyvät tien liikennemäärän, tieluokan, liikenteen luonteen ja ilmastovyöhykkeen perusteella keskeiset asiakastarpeet huomioon ottaen. Väylävirasto on määritellyt ja viimeksi vuoden 2018 lopulla päivittänyt talvihoidon toimintalinjat, jotka ovat pohja kunnossapidon toiminnoille.

Liikenneympäristön hoidolla tarkoitetaan vihertöitä, kuten tien varren niittoja ja vesakon poistamista, levähdysalueiden ja pysäkkikatosten siisteyttä, liikennemerkkien puhtaanapitoa sekä varusteiden ja laitteiden hoitoa ja korjausta. Liikenneympäristön hoito on tärkeä osa viihtyisyyden ja liikenneturvallisuuden luomista.

Sorateiden hoidolla vaikutetaan soratiestön pinnan kuntoon ja sitä kautta tienkäyttäjien ajomukavuuteen. Hoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi pinnan tasaus, sorastus ja pölynsidonta. Lisäksi sorateiden hoitoon kuuluu pinta- ja runkokelirikon aiheuttamien vaurioiden hoito ja pienien routavaurioiden korjaus. Soratiet kestävät päällystettyjä teitä heikommin liikennekuormitusta. Lisäksi rankat sateet, kuivat kesät ja routa vaurioittavat sorateitä.

Vaikka sorateitä hoidetaan säännöllisesti, voi niiden pintakunto vaurioitua nopeasti, ja painorajoituksia joudutaan asettamaan paikoin keväisin sekä aika-ajoin myös syksyisin.

Maanteiden hoitotyöt toteutetaan Itäisellä hankinta-alueella 21 urakkana. Keski-Suomen maakunnan alueella on kuusi urakkaa.  Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueella on yhteensä 15 urakkaa.   

Hoitourakoiden lisäksi tehdään ohjelmoituja korjaustöitä, joiden avulla parannetaan suuria kokonaisuuksia yli alueurakoiden rajojen.

Maanteiden hoitourakoiden kestot ja urakoitsijat

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Itäisen hankinta-alueen urakoitsijat ja urakoiden kestot. Maanteiden hoitoluokat ja uudet urakat alkavat syksyisin 1.10.

ALUE KESTO URAKOITSIJA
Äänekoski KES 2019-2024 YIT Suomi Oy
Karstula KES 2021-2026 YIT Suomi Oy
Jyväskylä KES 2022-2027 Terranor Oy
Keuruu KES 2022-2027 Terranor Oy
Pihtipudas KES 2023-2028 Destia Oy
Jämsä KES 2023-2028 Destia Oy
     
Iisalmi POS 2019-2024 Destia Oy
Joensuu POS 2019-2024 Savon Kuljetus Oy
Mikkeli POS 2019-2024 Destia Oy
Kitee POS 2019-2024 Destia Oy
Ilomantsi POS 2020-2025 Destia Oy
Juva POS 2020-2025 YIT Suomi Oy
Nurmes POS 2020-2025 Destia Oy
Kuopio POS 2021-2026 Savon Kuljetus Oy
Pielavesi POS 2022-2027 Destia Oy
Savonlinna POS 2022-2027 YIT Suomi Oy
Kiuruvesi POS 2022-2027 Destia Oy
Viinijärvi POS 2022-2027 Destia Oy
Nilsiä POS 2023-2028 YIT Suomi Oy
Pieksämäki POS 2023-2028 Terranor Oy
Suonenjoki POS 2023-2028 Destia Oy

 

Maanteiden hoitourakka käyttöön kaikissa urakoissa

Maanteiden hoitourakkaan siirtyy viimeisetkin urakat 1.10.2023 alkaen. Seuraavana kilpailutusvuorossa olevat urakat aloittavat toisen kautensa maanteiden hoitourakoiden kanssa. Urakkamalli perustuu tavoitehintaan ja on aiempaa läpinäkyvämpi sekä yhteistyöhakuisempi. Myös riskienjakoa on parannettu koko urakointiketjussa. Urakkamalliin on liitetty lupauspohjaisia elementtejä sekä urakoitsijoiden työnjohdon tentit ja testit.

Maanteiden hoidon urakoissa tehtävillä töillä on suuri merkitys asiakkaille tarjottavaan palvelutasoon ja väylien kuntoon. Urakkamallissa tilaajana toimivan ELY-keskuksen ja urakoitsijan yhteistyö syvenee entisestään, urakoitsijoiden laadukas toiminta viimekädessä takaa tienpidon onnistumiseen. Keskiössä on tienkäyttäjä ja joustava palvelu heitä varten. Malli ohjaa yhteistyön kehittämiseen tilaajan ja urakoitsijan välillä. ELY-keskus vastaa siitä, että työt tehdään sopimusten mukaisesti. 

Seuraavana kilpailutusvuorossa ovat Äänekoski (KES), Joensuu (POS), Mikkeli (POS), Iisalmi (POS) ja Kitee (POS) maanteiden hoitourakat. Ne alkavat 1.10.2024. 

Maanteiden hoitourakoiden lisäksi tehdään ohjelmoituja korjaustöitä, joiden avulla parannetaan suuria kokonaisuuksia yli alueurakoiden rajojen.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon

Alla on kaaviokuva maanteiden talvihoidon tyytyväisyyden kehityksestä vuosina 2011-2022. Arvostelu on asteikolla 1 – 5, jossa 1 on erittäin tyytymätön ja 5 erittäin tyytyväinen. Keskiarvoissa ei ole ollut kovin suuria heittoja vuosien välillä. Ne ovat pyörineet yksityishenkilöiden osalta pääosin kolmen päällä ja raskaan liikenteen kuljettajien osalta kolmen alla.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon vuosittain välillä 2011-2022, arvostelu asteikolla 1-5. Yksityishenkilöt, Keski-Suomi: keskiarvo vaihtelee välillä 2,9 (2016) ja 3,3 (2021 ja 2022). Keski-Suomi, raskas liikenne: vaihteluväli 2,3 (2018) ja 3,0 (2011 ja 2021).

Vuosittain ammattikuljettajille ja yksityishenkilöille kohdistetaan kyselytutkimuksia siitä, miten teiden kunnossapito on toteutunut kesä- ja talvikauden osalta. Kyselytutkimuksissa saadaan tietoa pääväylien ja muiden teiden hoidosta ja kunnossapidosta. Kysely sisältää myös tyytyväisyystietojen keruun kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden osalta. Tietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.

Päivitetty: 03.04.2023