Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - päällysteiden ylläpito KES

Päällysteiden korjaus

Tietä päällystetään asfaltilla.

Keski-Suomessa on päällystettyjä maanteitä yhteensä noin 3 000 km ja maanteihin liittyviä kevyen liikenteen väyliä noin 390 km. Päällystettyjen teiden ja kevyen liikenteen väylien kuntotiedot mitataan ja kunto arvioidaan valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla maastossa tehtävillä mittauksilla sisältäen teiden tasaisuuden ja uraisuuden mittauksen sekä vaurioiden kartoituksen. Vilkkaimpien teiden kunto mitataan vuosittain ja hiljaisempienkin teiden kunto muutamien vuosien välein.

Mitatun kuntotiedon perusteella tieverkko luokitellaan kuntoluokkiin sekä ennustetaan päällystetyn tieverkon kuntoa tuleville vuosille. Kuntoennuste on vuosittain toteutettavien päällystyskohteiden valinnan lähtökohta. Kohdevalinnan yhteydessä optimoidaan vuosittain korjauksiin käytettävissä oleva rahoitus siten, että lopputulos on paras mahdollinen niin tienkäyttäjien kuin väyläomaisuudenhallinnan näkökulmista. Valitettavasti kaikkia huonokuntoisia osuuksia ei saada kerralla kunnostetuksi, vaikka toimenpiteitä tarvitsevat osuudet ovatkin hyvin tienpitäjän tiedossa.

Päällystettyjen teiden kunto Keski-Suomessa

Kaavio, joka kuvastaa päällystettyjen teiden kuntoa Keski-Suomessa. Rahoitus ei ole ollut riittävää, jotta korjausvelkaa ei olisi syntynyt.

Vuosi 2019 oli Suomessa historiallisen alhainen päällystettyjen kilometrien vuosivertailussa. Koko maassa uutta päällystettä laskettiin noin 1 800 kilometriä, kun huippuvuosina 90-luvun alkupuolella mentiin yli 7 000 kilometriin. Keski-Suomessa päällystettiin valtion teitä vuonna 2019 vain 107 kilometrin matkalla. Vuosi 2020 aloitetaankin pohjalta ponnistaen, ja kilometrimäärät tulevat jonkin verran nousemaan.

Keski-Suomen ELY-keskus tulee alustavan suunnitelman mukaan uusimaan päällysteitä Keski-Suomen alueella vuonna 2020 noin 140 kilometrin pituudelta.

Keski-Suomen ELY-keskus tulee alustavan suunnitelman mukaan uusimaan päällysteitä Keski-Suomen alueella noin 140 kilometrin pituudelta. Kokonaisrahoitus päällystettyjen teiden korjauksiin on noin 11,5 miljoonaa euroa sisältäen uudelleen päällystysten lisäksi muun muassa rakenteen parantamista, paikkauksia sekä tiemerkintöjen tekemisen. Lopulliseen vuoden 2020 päällystysohjelman pituuteen vaikuttaa muun muassa kilpailutuksen lopputulokset sekä sideaineen (bitumi) kustannustaso.

Vilkkaimmin liikennöityjen väylien kunto saadaan käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa pidettyä hyvässä kunnossa vuonna 2020. Muiden teiden huonokuntoisten määrää pyritään vähentämään ja aivan vähäliikenteisimmillä teillä huonokuntoisten määrän kasvua pyritään hidastamaan. Uudelleen päällystyksen lisäksi vaurioita korjataan erilaisilla päällystepaikkauksilla.

Linkkejä: