Navigointivalikko
POP Tehtävät ja toiminta - Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnat - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunnan tehtävät käsittelevät
- ELY-keskuksen strategista tulossuunnitelmaa
- toiminta-ja taloussuunnitelmaa
- toimintakertomusta
- toiminnan kannalta muita strategisia asioita

Lisäksi neuvottelukunta tukee ELY-keskuksen toimintaa ja edistää ELY-keskuksen ja kumppaneiden välistä yhteistyötä.

Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO

​​​​​​​

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan toiminnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella (771/2015). Toimikaudelle 2020-2024 on nimetty valtakunnallinen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) sekä seitsemän alueellista neuvottelukuntaa. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla toimii yhteinen Pohjois-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta, jonka toimikausi kestää neljä vuotta. Pohjois-Suomen alueellisen neuvottelukunnan työtä koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä

2) seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi, näiden ryhmien henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi

3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi

4) tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua niihin ja

5) tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan etuja.

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat ELY-keskuksia, aluehallintovirastoa sekä keskeisiä kuntia, kansalaisjärjestöjä, työelämän ja elinkeinoelämän osapuolia, maahanmuuttajia sekä etnisiä vähemmistöjä. Pohjois-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan on nimetty seuraavat järjestöt, viranomaistahot sekä asiantuntijajäsenet:

Etnika Kainuu ry
Kainuun Nuotta ry
Monikulttuuriset siskot ry
Oulun Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys
Suomen Arabialainen Kulttuuri ry
Raahen monikulttuurinen yhdistys TOIVO ry
Suomi-Venäjä seura ry
Kainuun ELY-keskus
Kajaanin kaupunki
Kalajoen kaupunki
Kuusamon kaupunki
Oulun kaupunki
Pohjois-Suomen AVI
Akava ry
Maahanmuuttajien yhdistys Matushka ry
Oulun kaupungin maahanmuuttajaneuvosto
SAK ry
Suomen Punainen Risti, Oulun piiri
Vuolle Setlementti ry

Lisätietoja:

Maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä, hanna.maatta(a)ely-keskus.fi, p. 0295 038 076
Pohjois-Suomen ETNOn koordinaattori Erja Leppälä, erja.leppala(a)ely-keskus.fi, p. 0295 038 333