Navigointivalikko
POP Tehtävät ja toiminta - Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnat - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunnan tehtävät käsittelevät
- ELY-keskuksen strategista tulossuunnitelmaa
- toiminta-ja taloussuunnitelmaa
- toimintakertomusta
- toiminnan kannalta muita strategisia asioita

Lisäksi neuvottelukunta tukee ELY-keskuksen toimintaa ja edistää ELY-keskuksen ja kumppaneiden välistä yhteistyötä.

Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan toiminnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella (771/2015). Toimikaudelle 2015–2019 on nimetty  valtakunnallinen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) sekä seitsemän alueellista neuvottelukuntaa. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla toimiia yhteinen Pohjois-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Pohjois-Suomen alueellisen neuvottelukunnan työtä koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä;

2) seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi, näiden ryhmien henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi;

3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi;

4) tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua niihin;

5) tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan etuja.

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat ELY-keskuksia, aluehallintovirastoa sekä keskeisiä kuntia,
kansalaisjärjestöjä, työelämän ja elinkeinoelämän osapuolia, maahanmuuttajia sekä etnisiä vähemmistöjä. Pohjois-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan on nimetty seuraavat järjestöt, viranomaistahot sekä asiantuntijajäsenet:

Etnika Kainuu ry
Matushka ry
Monikulttuuriset siskot ry
Pohjois-Suomen somalialainen tukiyhdistys ry
Pudasjärven monikulttuurisuusyhdistys Kameleontti
Raahen monikulttuurinen yhdistys YTOIVO ry
Suomi-Venäjä -seuran Pohjois-Suomen piirijärjestö
Kainuun ELY-keskus
Kajaanin kaupunki/Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kuusamon kaupunki
Oulun kaupunki
Pohjois-Suomen AVI
Oulun kauppakamari
Oulun kaupunki/Maahanmuuttajaneuvosto
Oulun yliopiston ylioppilaskunta
SAK/Akava (jaettu paikka)
SPR Oulun piiri
Vuolle Setlementti/Haapaveden opiston kannatusyhdistys ry (jaettu paikka)

Lisätietoja:

Maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä, hanna.maatta(a)ely-keskus.fi, p. 0295 038 076