ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Kaksi henkilöä pyöräilemässä kesäistä hiekkatietä pitkin.


Tarjoamme mahdollisuuksia kestävään elämään

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kato ja ylikulutus ovat saman kestävyyskriisin eri puolia. Me pyrimme tarttumaan juurisyihin kokonaisvaltaisesti.

Sanna Marinin hallituksen asettamalla Hiilineutraali Suomi 2035 ohjelmalla edistetään suomalaisen yhteiskunnan siitymistä kohti päästötöntä yhteiskuntaa.

Käynnissä on virhreä siirtymä. Siirtymässä, jossa uusia kestäviä ratkaisuja kehitetään jatkuvasti. Haluamme kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Teemme tiivistä yhteistyötä maakuntaliiton ja oppilaitosten kanssa toteuttaaksemme hyvän elämän Kainuussa. Näemme vihreän siitymän tuomat mahdollisuudet ja haluamme tukea niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kysy lisää mahdollisuuksistamme

Hankkeet, joita mahdollistamme

 • Kahina-hankkeen Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi keskeisiä käsitteitä ovat hiilineutraalius ja energiatehokkuus. Hankkeen kohteena ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat Kainuussa ja Koillismaalla ja niiden alueiden asukkaat ja yritykset.

  Hanke ohjeistaa, tiedottaa, auttaa verkostoitumaan (HINKU ja energiatehokkuussopimus), organisoi tapahtumia ja yhteishankintoja, jotka kaikki tähtäävät siihen, että kunnat, kuntalaiset ja yritykset tekisivät hiilineutraaliuteen ja energiantehokkuuteen liittyviä investointeja. Hanke tähtää konkreettisiin ilmastotekoihin ja myönteiseen suhtautumiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

  Hankkeen toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus MITY (päätoteuttaja) ja Suomen Ympäristökeskus (osatoteuttaja).

  KAHINA -hanke

 • Ekosport Kainuu -hanke pyrkii vähentämään Kainuussa järjestettävien suurten kertaluontoisten ja vuosittain toistuvien liikuntamatkailutapahtumien aiheuttamaa ympäristö- ja ilmastokuormaa. Lisäksi hankkeen avulla lisätään ympäristövastuullisen tapahtumajärjestämisen osaamista alueen liikunta- ja kulttuuritoimijoiden keskuudessa. Ympäristövastuullisen toiminnan myötä tavoitellaan myös positiivista kehitystä alueen liikuntamatkailutapahtumien osallistujamäärissä ja valtakunnallisessa tunnettuudessa. Hankeaika on 1.8.2020-31.12.2021.

  Hankkeen tuloksena sen pilottitapahtumissa on käytössä ympäristöjärjestelmät, joiden avulla ympäristö- ja ilmastovastuullisuus huomioidaan systemaattisesti konkreettisina ja mitattavina tekoina läpi tapahtumantuotantoprosessin. Tapahtumanjärjestäjien koulutusten myötä alueellinen osaaminen ympäristö- ja ilmastovastuullisuuden huomioimisessa lisääntyy merkittävästi. Uudenlaisten toimintamallien, kuten logistiikkakumppanuuksien, digitaalisten ratkaisujen ja digitaalisen median hyödyntämisen kautta rakennetaan pilottitapahtumien ja niihin liittyvien toimijoiden imagon kirkastamista.

  Ekosport Kainuu on Kainuun Liikunnan hallinnoima Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke. Hankkeessa mukana ovat myös Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi, Suomussalmen kunta, Sotkamon kunta ja Kajaanin kaupunki.

  Ekosport -hanke