ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Asiantuntijuutta ja ilmastoyhteistyötä alueilla

Punaisena hehkuvat haavanlehdet tummaa taustaa vasten.


Kainuun ELYn ilmastotavoitteet ja -toimet

Päämääränämme on kainuulainen hyvä elämä. Tavoitteenamme on jalkauttaa ilmastonmuutos- ja luonnon monimuotoisuuskysymykset osaksi koko ELY-keskuksen toimintaa ja päätöksentekoa. Luomme toiminnallamme turvallista, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä sekä kestävää yhdyskuntarakennetta.  Edistämme aktiivisesti maaseudun elinvoimaa sekä vastuullista ruokajärjestelmää toiminta-alueellamme.

Vuosittain päivitettävästä tulostavoiteasiakirjassa Kainuun ELY-keskuksen toiminnalle on määritetty tavoitteet. Lue tulostavoitekirja kokonaisuudessaan.

Edistämme alueellista ilmastotyötä Kainuussa

  • olemme mukana kehittämässä maakunnallista ilmastoverkostoa
  • seuraamme ja viemme ilmastotyötä eteenpäin hankkeiden ja ohjelmien seurantaryhmissä
  • Helmi -ohjelman toimilla edistämme luonnon monimuotoisuutta Kainuussa,
    Helmi -ohjelma
  • Tuemme, kehitämme ja rahoitamme ilmasto- ja ympäristöhankkeita
  • Tuemme, kehitämme ja rahoitamme kainuulaisen elinkeinon vihreää siirtymää
  • Kehitämme Kainuun ympäristötiedon ja -kasvatuksen verkostoa

Ohjelmat ja strategiat, joita toteutamme