Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Viljelijätukiin muutoksia uuden ohjelmakauden myötä (Etelä-Savo)

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uusi ohjelmakausi CAP27 alkoi vuoden alussa. Useimmat peltotuet säilyvät ennallaan, tai lähes ennallaan, mutta uudistuksiakin tulee. Haettavaksi vuonna 2023 tulee perustulotuki, luonnonhaittakorvaus, uudelleenjakotuki, ekojärjestelmätuki, ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, nuorten viljelijöiden tulotuki, erikoiskasvi- ja tärkkelysperunapalkkio, kansalliset peltotuet sekä ympäristösopimukset.  

Ehdollisuus tulee korvaamaan täydentävät ehdot ja viherryttämistuen. Ehdollisuuden noudattaminen on useimpien tukien saamisen ehtona. Se on perustaso, jonka vaatimuksien ylittävästä toiminnasta vasta maksetaan tukia. Ehdollisuuden vaatimukset perustuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin. Toimenpiteillä pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta, suojelemaan vesiä, maaperää, monimuotoisuutta ja maisemaa, sekä huolehtimaan kansanterveydestä varmistamalla elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi.

Tukien maksuaikataulu muuttuu samalla kuin ehtojen noudattamisen määräajat muuttuvat. Maksut painottuvat joulukuulle ja kevääseen maksuperusteitten täyttyessä.  

 
Suurimpina muutoksina monitoroinnin käyttöönotto sekä tukihaun muuttuminen täysin sähköiseksi

Merkittävin uusi muutos on monitoroinnin eli satelliittiseurannan käyttöönotto. Satelliittiseurantaa tehdään kaikilla peltotukihakemuksella ilmoitetuilla lohkoilla. Satelliittiseuranta on läpi kasvukauden tapahtuvaa peltoalueiden havainnointia kaukokartoitusaineiston pohjalta.  Kaukokartoituskuvat eivät ole kovin tarkkoja. Ne ovat vain 10x10 metrin pikseleitä, joten satelliittikuvia tulkitaan automaattisesti algoritmien avulla. Niistä arvioidaan maankäytön perustason ilmiötä, kuten maankäyttöluokan muutoksia, viljelytoimenpiteitä ja tukikelvottomia kohteita.

Silloin, jos hakemuksessa olevat tiedot lohkosta eivät vastaa monitorointia, viljelijälle lähetetään muistutus. Muistutusten vastaanottamiseen käytetään ilmaista Vipu-mobiilisovellusta, jonka voi ladata sovelluskaupasta. Muistutus voi olla kehotus tehdä jokin viljelytoimenpide tai muuttaa tukihakemusta toteutuneen kaltaiseksi. Epäselvissä tapauksissa Vipu-mobiiliin tule selvityspyyntö, johon voi vastata helposti ottamalla sovelluksella paikkaan sidotun valokuvan todisteeksi tukiehtojen täyttämisestä. Monitorointi antaa joustoa esimerkiksi sään muuttaessa viljelysuunnitelmia ja poistaa tahattomien virheiden mahdollisuuden.

Myös tukihaun muuttuminen täysin sähköiseksi on iso muutos. Alueen viljelijöistä kuitenkin valtaosa on jo tehnyt hakemuksensa sähköisesti Vipu-palvelun kautta, joten Etelä-Savossa muutokseen on valmistauduttu hyvin. Ennen peltotukihaun alkamista toukokuussa on vielä aikaa opetella Vipu-palvelun käyttöä ja tarvittaessa valtuuttaa neuvoja tai muu avustaja tekemään hakemus.

 
Koulutusta viljelijätukiin liittyen on tarjolla

Etelä-Savon ELY-keskus järjestää yhdessä alueen kuntien maataloushallinnon kanssa viljelijöille koulutusta tukihausta, tukiehdoista sekä Vipu-palvelun ja Vipu-mobiilisovelluksen käytöstä. Koulutuksissa käydään läpi myös peruslohkomuutoksia, satelliittiseurantaa ja valvontoja.

Koulutukset ovat alkaneet jo joulukuussa 2022 julkaistuilla eläintukia koskevilla videotallenteilla. Peltotukihaun koulutusvideot julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Eri tukimuodoista ja aiheista tehdään omat tallenteet, joten ne ovat nopeita katsoa ja niihin on helppo myös palata. Koulutusten videotallenteet ladataan ELY-keskuksen YouTube-kanavalle. Jos videoihin ei ehdi tutustua tai jos niistä jää kysyttävää, viikolla 13 on kolme viljelijätilaisuutta, joissa käsitellään tukia ja tukiehtoja.

Maksuttomat tilaisuudet kahvitarjoiluineen järjestetään:

  • 28.3. Pieksämäellä
  • 29.3. Savonlinnassa
  • 30.3. Mikkelissä

Viljelijätilaisuuksiin toivotaan ennakkoilmoittautumista 19.3. mennessä, sillä tilaisuuksissa on tarjolla pientä purtavaa.


Tulevia tapahtumia ja lisätietoa

 

Yhteyshenkilöt

Johtava asiantuntija Ritva Vaittinen, ritva.vaittinen(at)ely.keskus.fi, p. 0295 024 101

Yksikön päällikkö Ilpo Lehtinen, ilpo.lehtinen(at)ely.keskus.fi, p. 0295 024 217