Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Oppia ELO kaikki – elinikäinen oppiminen ja ohjaus vaikuttavaa kolmikantayhteistyötä (Kaakkois-Suomi) ​​​​​​


Kuva ELO-verkoston kokouksesta Kouvolasta ajalta ennen koronaa. Kuvassa vasemmalla Ritva Kaikkonen.

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen verkosto eli ELO-verkosto käsittää noin 200 toimijaa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa oppilaitoksista, yrityksistä ja julkiselta sektorilta. Jatkuvan dialogin ja konkreettisen yhteiskehittämisen avulla verkosto on luonut toimivan ja tuloksellisen tavan vaikuttaa maakuntiemme väestön hyvinvointiin.

ELY-keskukset toimivat alueellisina elinikäisen ohjauksen kehittäjinä

ELY-keskukset vastaavat alueellisesta elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Ministeriö-ohjausta antavat OKM, TEM ja STM, ja yhteistyötä tehdään Sitran kanssa.  ELY-keskukset ja niiden koordinoimat laaja-alaiset, alueelliset ELO-yhteistyöryhmät edistävät verkostoyhteistyön keinoin ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua. ELO-toiminta on maakunnissa strategista ja monitasoista työtä, jota ELY-keskuksissa pystytään edistämään myös erilaisin hankkein.

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmät toimivat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Yhteistyöryhmät ovat laatineet strategian, vision ja toimintasuunnitelman, joita seurataan ja tarkistetaan vuosittain.  Verkoston yhteisenä tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen, osaavan työvoiman varmistaminen sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen tieto-, neuvonta- ohjauspalvelujen kehittämisen avulla. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, oppilaitokset, maakuntien liitot, elinkeinoyhtiöt, kunnat, AKAVA, SAK, STTK ja EK:n alainen ry sekä yrittäjäjärjestöt.

Toimintavuoden 2022 koonti ja luotaus uuteen vuoteen – vaikuttavuutta lisää yhteistyötä tiivistämällä

Vuonna 2022 ELY-keskus järjesti noin 30 etätapahtumaa. Lisäksi järjestettiin Hyvä työelämä -kolmikannan digitaalinen oppimisverkosto ylialueellisena yhteistyönä Etelä-Savon kanssa. Strategialähtöistä hankeideointia on järjestetty fasilitoimalla etätyöpajoja Kaakkois-Suomen avoimelle ELO-verkostolle, kertoo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen.

Kaakkois-Suomen ELO-verkoston johdolta saatiin 24.1.2023 positiivinen palaute tilannekuvan päivityksestä. – Painopisteet ovat kohdallaan. KASELO-verkostoyhteistyön hyötyinä nähdään seuraavat asiat: yhteistyö on voimaa ja suuri arvo, vaikuttavuutta yhteistyöllä, kaikkien ajatukset ovat tärkeitä, hyvien käytäntöjen jakaminen ja yhdessä ajatteleminen, alueellisen yhteistyön tiivistäminen sekä kokemusten jakaminen ja levittäminen, Kaikkonen kertoo.

Jatkuva dialogi ja konkreettinen yhteiskehittäminen ovat Kaikkosen mielestä ELO-toiminnan arvokkaita kulmakiviä, joiden varaan on hyvä rakentaa vuoden 2023 painopisteet eli systemaattisen verkostoyhteistyön edelleen tiivistäminen huomioiden hyvinvointialueuudistus ja TE2024 uudistus.

Kaakkois-Suomen ELO-verkoston painopisteitä 2023:

1. ELO-koordinaation edelleen kehittäminen (alueellinen, ylialueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö & yhteiskehittäminen & hyvien käytäntöjen jakaminen ja ylialueellinen oppiminen)

2. Laadukas ohjaus & Uraohjaus & Digitalisaatio: Osaavan työvoiman varmistaminen elinkeinoelämälle

3. Tiedolla johtaminen & Jatkuva dialogi & Motivaatio & Älykäs Intuitio & Luova ja tarvelähtöinen, konkreettinen yhteiskehittäminen ja ketterät kokeilut    -> vaikuttavuus.                                                                                                                                                               

Perustyötä ja hankerahoitusta hyödynnetään viisaasti tuloksellisessa Kaakkois-Suomen monialaisessa verkostoyhteistyössä ja ohjauksessa. Lisäksi keväälle on suunniteltu lukuisia tapahtumia.


Teksti ja kuva: Minna Niukkanen

 
​​​