Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Osa jäteöljystä katoaa päätymättä kierrätykseen - riski ympäristölle

Väärässä paikassa oleva jäteöljy pilaa vesiä ja maaperää ja polttaminen aiheuttaa päästöjä. Lisäksi menetetään kierrätyksen hyödyt, sillä jäteöljyä voi kierrättää rajattomasti yhä uudelleen voiteluaineiksi.

Jäteöljyä syntyy muun muassa maatalousyrityksissä ja autokorjaamoissa. Jäteöljyn varastointi, polttaminen ja kaupittelu ilman lupaa on laitonta ja usein myös ympäristörikos. Pienikin määrä öljyjätettä väärässä paikassa pilaa nopeasti sekä maaperän että pinta- tai pohjaveden. Esimerkiksi jo yksi litra jäteöljyä tekee miljoona litraa vettä juomakelvottomaksi. Jos öljyä taas poltetaan tarkoitukseen sopimattomissa polttolaitteissa, öljystä voi päästä ilmaan raskasmetalleja, haitallisia yhdisteitä sekä syöpää aiheuttavia pienhiukkasia.

Yritykset voivat toimittaa jäteöljyn kierrätettäväksi jätealan yrityksille. Jäteöljyn noutopalveluja tarjoavat Suomessa useat yritykset, joista osa on paikallisia ja osa toimii valtakunnallisesti. Jäteöljyä saa luovuttaa vain sellaiselle toimijalle, jolla on ympäristöluvan mukaan oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jäteöljyn luovuttajalla on vastuu varmistaa, että kerääjällä on lupa kerätä jäteöljyä. 

Maa- ja metsätaloudessa syntyvän jäteöljyn voi toimittaa kunnan vastaanottopisteeseen, jos jäteöljyn määrä on pieni. Kotitaloudet voivat toimittaa jäteöljyn kunnan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen. 

Lue lisää

Osa jäteöljystä katoaa päätymättä kierrätykseen - riski ympäristölle (ympäristöministeriön tiedote 17.3.2023, ym.fi)