Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä päivitetty (Etelä-Pohjanmaa)

Alueellisen työlupalinjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta ELY-keskusten alueilla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on mukana saatavuusharkintakokeilussa yhdessä Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Neljän ELY-keskusalueen yhteinen työlupalinjaus perustuu hallituksen kehysriihen kirjaukseen saatavuusharkinnan lieventämiskokeilun käynnistämisestä. Kokeilu kestää 27.10.2021-28.2.2023.

Kaikkia neljää kokeilussa mukana olevaa ELY-keskusaluetta kuvaa se, että osaajapula on monin paikoin kroonistunut ja rekrytointiongelmia on laajasti eri aloilla. Päivitetyssä linjauksessa on listattu 60 ammattinimikettä, joiden osalta työvoiman saatavuus kokeilualueella on arvioitu niin haastavaksi, että ulkomaista työntekijää palkattaessa erillistä saatavuusharkintaa ei tarvitse tehdä.

Alueiden uusi päivitetty työlupalinjaus astuu voimaan 7.11.2022. Työlupalinjausta on päivitetty säännöllisesti puolivuosittain.

Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä (ely-keskus.fi).