Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023‒2025 ‒ tuen piiriin uusia itäisen Suomen kuntia

Valtioneuvosto antoi 8.12.2022 asetuksen, jonka mukaan alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023‒2025. Kuljetustuki säilyy pääpiirteissään samanlaisena kuin aiemmin. Kuljetustuella alennetaan harvaan asutuilla alueilla toimivien pk-yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia rahtikustannuksia ja siten parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä sekä yritysten kilpailukykyä.

Kuljetustukea voidaan myöntää harvaan asutuilla alueilla toimiville pk-yrityksille

Kuljetustukea voidaan myöntää Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Pohjanmaan maakunnan, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan sekä Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnan alueella toimivien pienten ja keskisuurten yritysten jalostamien tuotteiden pitkän matkan kuljetuksista.

Maantie- ja rautatiekuljetuksen tuki on matkan pituudesta riippuen 9-20 % maksetusta kuljetusmaksusta. Satamatoimintojen tuki on sataman sijainnista riippuen yksi euroa tai kaksi euroa laivattua tonnia kohden. 

Kuljetustuen hakemuskausi on kalenterivuosi. Tukea haetaan sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta kolmen kuukauden kuluessa kunkin hakemuskauden päättymisestä.

Kuljetustuki on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka myöntämisessä on noudatettava Euroopan unionin valtiontukisääntöjä.

Asetus tulee voimaan 1.1.2023.

Lue lisää

Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023‒2025 ‒ tuen piiriin uusia itäisen Suomen kuntia (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.12.2022, tem.fi)