Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2022 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)

Valtioneuvosto on 18.11.2021 tehnyt päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Yhteensä 186 valittua maisema-aluetta kuvaavat monipuolisesti maamme edustavimpia luonnon ja perinteisen maankäytön yhteisvaikutuksella syntyneitä kulttuurimaisemia ja maisemanähtävyyksiä.

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelle on osoitettu seitsemän uutta maisema-aluetta: Merenkurkun saaristomaisemat, Purmonjokilaakson viljelymaisemat, Kimojokilaakson viljelymaisemat, Orisbergin kulttuurimaisema, Vattajan ja Ohtakarin rantamaisemat, Vetelinjokilaakson viljelymaisema ja Lestijokilaakson kulttuurimaisema. Maisema-aluepäätöksen yhteydessä on tehty myös vanhoja aluerajauksia koskevia tarkistuksia ja listalta on poistettu Övermalax – Åminnen alue.

Ohtakarin rantamaisema.
Ohtakarin rantamaisema.