Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

REACT-EU-elpymisrahoitusta on haettavissa EU:n rakennerahastojen kautta (Pirkanmaa)

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. EU:n rakennerahastot EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja ESR (Euroopan sosiaalirahasto) ovat keskeisessä roolissa elpymisrahoituksen kanavoimisessa.

Pirkanmaalla rahoitusta on haettavissa seuraavasti:

EAKR-rahoitus

ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustuksen haku auki 31.5.2021 asti

Rahoitus kohdennetaan pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Rahoitettavissa hankkeissa kehitetään

 • vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä.
 • kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa.
 • digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa.
 • liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvukykyiset pk-yritykset

Erityisinä kohderyhminä ovat

 • teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut,
 • kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset,
 • hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Pirkanmaalla tuetaan erityisesti valmistavan teollisuuden investointeja. Yrityksen kehittämisavustusta haetaan Aluehallinnon asiointipalvelussa, kuten normaalia yrityksen kehittämisavustusta. Ennen hakemukset tekemistä suosittelemme olemaan yhteydessä ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin.

Lisätietoja:

 • Aleksi Vääriskoski
 • ​​​​​​​Jani Virolainen
 • ​​​​​​​Pirjo Isometsä
 • ​​​​​​​Roope Kinnunen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Rahoituslinjaus:

Länsi-Suomi, 23.11.2020 alkaen (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) (pdf)

Yrityksen kehittämisavustus: https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Pirkanmaan liiton EAKR-kehittämishankkeiden haku 15.3. - 7.5.2021

Pirkanmaan liitolta voi hakea rahoitusta hankkeisiin, jotka ovat Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevan ohjelmanmuutosasiakirjan toimintalinjan 8 erityistavoitteen 12.2 mukaisia. Näitä sisältöjä on avattu haku-asiakirjassa. Rahoitettavien hankkeiden tulee lisäksi tukea Pirkanmaan selviytymissuunnitelman 2020 - Koronasta uuteen kasvuun toimeenpanoa.

HUOM! Hakua jatketaan maanantaille 10.5.2021 järjestelmän tilapäisen ruuhkautumisen vuoksi. (7.5.2021)

Katso lisätietoja REACT-EU-hausta rakennerahastot.fi-sivustolta

ESR-rahoitus

Länsi-Suomen ESR-haku 15.3. - 7.5.2021

Teemoina ESR-haussa ovat erityisesti koronasta toipuminen, digitalisaatio ja vähähiilisen talouden edistäminen. Katso lisää Pirkanmaan teemoista hakuasiakirjasta.

HUOM! Hakua jatketaan maanantaille 10.5.2021 järjestelmän tilapäisen ruuhkautumisen vuoksi. (7.5.2021)

Katso hakuilmoitus rakennerahastot.fi-sivustolta

 

Lisätietoa:

REACT-EU-välineestä tukea koronapandemiasta kärsineille alueille, 25.2.2021 (tem.fi)

REACT-EU-lisämäärärahojen (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.